واحد توسعه تحقيقات باليني

واحد تحقيقات باليني مركز تحقيقات قلب و عروق يزد با  دو پزشك پژوهشگر (دكتر ليلا هادياني-دكتر سمانه جليليان)در حال حاضر طرح هاي متعددي را در دست اجرا دارد. اهم فعاليت هاي پژوهشي اين مركز كه هم اكنون در دست اجراست عبارتند از:

1. سيستم ثبت 5 ساله موارد ابتلا به بيماري هاي ايسكميك قلب در استان يزد كه شامل:

·         MI registration:در اين طرح كليه اطلاعات بيماران مبتلا به myocardial infarction كه در بيمارستان افشار يزد پذيرش مي شوند(اطلاعات دموگرافيك , اطلاعات باليني,اقدامات انجام شده و....) در پرسشنامه اي كه توسط پژوهشگران اين مركز و زير نظر اساتيد گروه قلب طراحي شده ثبت گرديده و سپس در برنامه فالوآپ 3و6 و 12 ماهه وضعيت بيماران بررسي مي شود.قابل ذكر است شروع اين طرح استاني از بيمارستان افشار يزد بوده و از آينده نزديك قابل بسط به كليه بيمارستان هاي استان مي باشد.

·         Primary PCI registration:در اين طرح كليه بيماران مبتلا به Acute MI كه در زمان golden time تحت عمل PPCI قرار گرفته اند با كليه مشخصات دموگرافيك,آزمايشات,اطلاعات آنژيوگرافي,مشخصات ضايعه,نوع device استفاده شده و ....در فرم PPCI registry كه توسط پژوهشگران مركز و با استناد به فرم استاندارد NCDR طراحي شده register مي شوند.

·         Heart Failure Registration:در اين قسمت از طرح اطلاعات بيماران Acute MI بستري شده  در بيمارستان افشار,كه بيماري آن ها به تاييد استاد ارجمند جناب  آقاي دكتر سلطاني مي رسد در پرسشنامهAcute HF كه توسط استاد محترم طراحي شده ثبت گرديده واطلاعات فالوآپ در فرم هاي استانداردسياتل جمع آوري شده و در نهايت اطلاعات جهت آناليز وارد سيستم گرديده.

·         CABG Registration: كه در مرحله تكميل پرسشنامه و راه اندازي مي باشد.

2. طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا:

·         بررسي ميزان سديم دريافتي جمعيت شهري يزد با استفاده از سديم ادرار 24 ساعته

·         بررسي انواع نان استان يزد از نظر ميزان نمك طعام ,سديم و يد

·         بررسي نوع روغن غذايي (جامد در مقابل روغن زيتون,روغن ماهي) و تشكيل پلاك آترواسكلروز در عروق كرونر خرگوش

·         بررسي الگوي مصرف غذا و مواد مغذي مردم شهر يزد

·         بررسي ميزان رعايت مندي مصرف دارويي توسط بيماران بعد از عمل CABG

3.تهيه وتدوين پروتكل درماني MI: به سفارش مركز تحقيقات قلب وعروق و همت استاد گرامي ,معاونت آموزشي گروه قلب , جناب آقاي دكتر انديشمند و تصويب نهايي توسط كليه اعضاي گروه قلب و در نهايت ابلاغ آن به كليه بخش هاي بيمارستان.

4.اجراي طرح قلب سالم: در اين پروژه كه از سال 83-84 شروع شده است, 2000 نفر به صورت تصادفي وارد مطالعه شده و آزمايشات كامل و شيوه زندگي آنها  وارد پرسشنامه شده و طي 5 سال متوالي هر سال مورد بررسي قرار مي گرفته اند و از سال 93 مجددا مورد چك آپ كامل شامل آزمايشات كامل و شيوه زندگي ,معاينه باليني و...  قرار مي گيرند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/24
تعداد بازدید:
329
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal