دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مهارت های لازم

دانشجویان پزشکی در آزمایشگاه فیزیولوژی مهارت های لازم را در تکنیک های زیر پیدا می کنند.

v     اصول کار در محیط آزمایشگاهی: آشنایی با میکروسکوپ، آشنایی با محلولهای فیزیولوژیک

v     آزمایشات خون شناسی: نکاتی در مورد برداشت خون جهت آزمایشات فیزیولوزی، آزمایش تعیین میزان هماتوکریت، آزمایش تعیین رسوب گلبول قرمز، آزمایش شمارش سلول های خونی، تهیه گسترش های خونی، آزمایشات انعقادی خون، تعیین گروه های خونی، آزمایش تعیین مقدار هموگلوبین خونی، اندیس های خونی

v     آزمایشات سلول، عصب و عضله: آزمایش اسمز، آزمایش فعالیت انقباضی عضله اسکلتی مهره داران

v     آزمایشات قلب و عروق: تعیین فشار خون، ثبت الکتروکاردیوگرام، نحوه محاسبه محور متوسط الکتریکی قلب به روش اکوفازیک، آزمایشات مربوط به قلب قورباغه

v     آزمایشات تنفس و متابولیسم: کار با اسپیرومتری دیجیتال و آبی جهت بررسی حجم ها و طرفیت های ریوی، حداکثر ظرفیت تنفسی، اندازه گیری میزان متابولیسم پایه

v     آزمایشات دستگاه گوارش: بررسی حرکات دستگاه گوارش با مقلدهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تاثیر دما و pH

v     انواع رفلکس های عصبی

v     آزمایشات دستگاه دفع ادرار: آزمایش عملکرد دستگاه دفع ادرار

v     آزمایشات غدد: تست تحمل گلوکز، آزمایشات غدد تناسلی (تست بوفو، آنالیز اسپرم)

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/07
تعداد بازدید:
49
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal