دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
قوانین و مقررات

مراحل اجرای لاگ بوک دانشجویان ارشد فیزیولوژی علوم پزشکی یزد

1.       اجرای لاگ بوک دانشجویان ارشد گروه از ابتدای مهر ماه 1398 آغاز گردید.

2 .       تمامی دانشجویان ارشد گروه موظف به تهیه لاگ بوک بوده و اجازه دفاع و پیش دفاع منوط به داشتن لاگ بوک بوده که باید به تایید استاد راهنمای آموزشی یا پژوهشی دانشجو و مدیر گروه رسیده باشد.

3.       در فاز آموزشی دانشجویان ارشد ، اساتید راهنمای آموزشی مسئول تأیید لاگ بوک بوده و در فاز پژوهشی مسئولیت تأیید لاگ بوک به عهده اساتید راهنمای پژوهشی می باشد.

4.       دانشجویان جدید هر سال تحصیلی از ابتدای ترم اول تحصیلی موظف به داشتن لاگ بوک خود و تکمیل آن می باشند.

5.       مراحل اجرا:

a.       فرم خام لاگ بوک از طریق سایت گروه فیزیولوژی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

b.       سپس هر یک از دانشجویان در فایل خود کلیه فعالیت هایی را که در دوران تحصیلی داشته اند در جداول مربوطه تکمیل کرده و فایل را حداکثر تا 15 روز بعد از پایان اخرین امتحان ترم به ایمیل استاد راهنمای خود ارسال می کنند.

c.       اساتید راهنما محتوای لاگ بوک ها را چک کرده و در صورت ابهام با دانشجوی مربوطه موارد مبهم را بر طرف کرده و براساس امتیازدهی که در هریک از جداول بخش های لاگ بوک نوشته شده است، امتیاز دانشجو را برای هریک از بخش ها مشخص می نمایند. در نهایت اساتید راهنما حداکثر تا دو هفته بعد از دریافت لاگ بوک دانشجو، فایل را به مدیر گروه ایمیل می کنند.

d.       امتیاز نهایی دانشجویان توسط مدیر گروه مورد ارزیابی قرار می گیرد و میزان رضایت از عملکرد او در طول ترم بصورت شفاهی و کتبی در اختیار دانشجو قرار داده می شود. در نهایت فایل لاگ بوک هر ترم توسط مدیر گروه جز سوابق دانشجو نگهداری خواهد شد.

e.       فایل نهایی تایید شده توسط استاد راهنما به دانشجو برگردانده می شود و در طول ترم بر روی همین فایل، دانشجو موارد و فعالیتهای جدید خود را در ادامه فعالیتهای قبلی ثبت شده در جداول وارد می کند. موارد جدید در طول ترم را با رنگ قرمز وارد می کند تا استاد راهنما قادر به شناسایی فعالیتهای جدید مربوط به آن ترم بشود.

f.        اساتید گروه بسته به سلیقه خود ماهانه یا دو ماه یک بار و یا پایان ترم می توانند لاگ بوک دانشجویان خود را بخواهند و فعالیتهای دانشجو را مرور نمایند.

g.       مسیر بایگانی فایل قبلی و ایجاد فایل جدید با نام جدید (که همه محتوای قبلی را دارد) در ابتدای هر نیم سال تکرار می شود.

7.       در پایان جلسه پیش دفاع دانشجو یکی از مواردی که مرور می شود لاگ بوک دانشجو خواهد بود و براساس امتیازات کسب شده در طول دوره تحصیل گواهی رضایت از عملکرد اموزشی و پژوهشی و توصیه نامه ها جهت معرفی دانشجو به سایر دانشگاه ها و ارگان ها صادر خواهد شد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/07
تعداد بازدید:
51
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal