دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آقای دکتر رضوانی

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته آقای دکتر محمد ابراهیم رضوانی

عنوان

ردیف

بررسی تاثیر مصرف برنج تراریخته طارم مولایی بر سلامت رت

1

بررسی نقش کانال های پتاسیمی و کلسیمی در اثر شل کنندگی آنغوزه بر حلقه های منقبض شده آئورت رت

2

بررسی اثرعصاره ی آبی و اسانسبه لیمو(Lippia CitriodoraKunth)بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازولدر موش سوری

3

بررسی اثر عصاره بافت قلب رت با سنین مختلف بر تمایز سلول‏های مزانشیمی مغزاستخوان رت یک روزه به کاردیومیوسیت در حضور یا عدم حضور 5-آزاسایتیدین

4

بررسی اثر عصاره بافت قلب جنین رت بر تمایز سلول‏های مزانشیمی مغزاستخوان رت‏هایی با سنین مختلف به کاردیومیوسیت در حضور و عدم حضور 5-آزاسایتیدین

5

بررسی اثر رزوراترول بر سطح سرمی اینترلوکین-6 و میزان نسخه برداری اجزای گیرنده آن در قلب هیپرتروف شده موش صحرایی

6

بررسی تأثیر ‏Myricetin‏ برکاهش شنوایی ناشی از صدا در موشهای ‏نر

7

بررسی تاثیر استفاده از tissue patch در ترمیم فیستول روده باریک در خرگوش

8

بررسی اثر روغن فرار انغوزه برشدت آسیب ایسکمی_ری پرفیوژن در قلب ایزوله رت

9

بررسی اثر سکنجبین بزوری؛ یک فرآورده طب سنتی ایران؛ برآسیب کبدی ناشی از تترا کلرید کربن در موش صحرایی

10

بررسی اثر روغن فرار آنغوزه بر انقباضات ناشی از کلرور پتاسیم در آئورت رت: نقش نیتریک اکساید سیکلواکسیژناز

11

بررسی اثر آنغوزه شاخص های هیستوپاتولوژیک کبد کلیه و بیضه

12

بررسی نقش اریتروپویتین درریموت پره کاندیشنینگ کلیه بر صدمات ناشی از ایسکمی رپرفیوژن هیپوکامپ موش سوری

13

بررسی اثرات عصاره آبی شاه توت morus nigra بر ترمیم زخم در موشهای دیابتی نوع 1

14

بررسی اثر عصاره برگ سدر بر پروفایل لیپیدی ،اکسیداسیون لیپیدها ی سرم خون و آنزیمهای کبدی

15

بررسی و تعیین اثرات ضد تشنجی صمغ گیاه ferula assa foetida (آنغوزه) برتشنجات ایجاد شده با استفاده از روش الکتروفیزیولوژی در موشهای صحرایی نر

16

بررسی اثرات ضد تشنجی صمغ و عصاره استونی بذر گیاه ferula assa foetida (آنغوزه) برتشنجات ایجاد شده به وسیله پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی نر

17

بررسی اثرات مورفین بر آنژیوژنز قلبی و میزان حساسیت بارورفلکس ها درپرفشاری خون با روش (2K1C) در موش های صحرایی

18

بررسی دانش بینش و عملکردپزشکان عمومی رفسنجان نسبت به نظام تحقیقات سلامت و ارائه طرحی برای بهبود عملکرد این نظام در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

19

اثر اسید اسکوربیت بر انفارکتوس و اختلالات نرولوژیک متعاقب سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی

20

اثر حذف نوراپی نفرین در مغز بر یادگیری حسی در موش صحرایی نر

21

اثر درمان پرفشاری خون با روش گلدن بلاتی دو کلیه ای بر حافظه کوتاه مدت و بلندمدت در موش های صحرایی

22

بررسی فراوانی پلمیرفیسمهای عملکردی موجود در پروموتور ژن Il10 در مبتلایان به دیابت نوع 2 همراه نفروپاتی ،بدون نفروپاتی و تفراد سالم

23

اثر حذف فیبرهای بدون میلین توسط تزریق کاسپایسین در دوره نوزادی بر یادگیری حسی در موش صحرایی

24

مطالعه اثرات پرفشاری خون در مدل گلروبلاتی در کلیه ای بر آنژیوژنز قلبی و حساسیت بارور فلکس ها در رت نر

25

بررسی سبک یادگیری دانشجویان ورودی 87 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

26

نقش گیرنده های والینوئیدی مرکزی در تشنجات ناشی از کیندلینگ الکتریکی و شیمیایی در موش صحرایی نر

27

بررسی اثر ورزش طولانی مدت بر روی اضطراب با استفاده از تجویز آنتاگونیستهای کاناپینوئید و اوپیوئید در موشهای صحرایی نر بوسیله دستگاه

28

تعیین اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال1387

29

تاثیر مداخله آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال اول دنداپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال1387

30

بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضاء هیات علمی و ارائه طرحی برای مقابله با این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

31

بررسی سبک یادگیری دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بهار 1387

32

اثر درمان پرفشاری خون با روش گلدن بلاتی دو کلیه ای بر حافظه کوتاه مدت و بلندمدت در موش های صحرایی

33

بررسی اثرات ترکیب طبیعی BIBAC بر طول عمر، تعداد تومور، اندازه و مرحله تکاملی تومورها در موشهای BalB/C مبتلا به سرطان پستان

34

بررسی تاثیر عصاره آبی دانه گیاه بادیان رومی (زنیان) بر روی مدل آزمایشگاهی تشنج در موش ها

35

بررسی روند انتخاب و چاپ مقالات در نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سالهای 85-80

36

بررسی وضعیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سالهای 85-75

37

بررسی اثر تزریق ترکیبات کانابینوئیدی در ناحیه هیپو کامپ شکمی و ارزیابی تداخل آن با سیستم گابا اژیک در موشهای صحرایی نر

38

بررسی مشکلات و نواقص ADS9 از نظر کاربران در بیمارستانهای شهر رفسنجان در سال 85

39

بررسی نقش نورونهای لوکوس سرولئوس بر جریان خون مغز و تشنج در موشهای استرسی

40

کاربرد موضعی روغن ماهی وذرت برترمیم زخم در موشهای صحرایی دیابتی

41

بررسی اثر روغن سیاهدانه و اسیدولپوریک برتغییرات برخی هورمونهای جنسی در موشهای صحرایی در صرع مدل کنیدنیگ

42

اثر روغن سیاهدانه و اسیدلیپوریک برنقص عملکرد جنسی تغییرات بافتی و هورمونی در سیستم ژینتال

43

ارزیابی اثر ترکیبی فنی توئین و پروژسترون بر صرع در مدل کیندلینگ در موش صحرایی نر

44

بررسی اثر استرس امتحان بر روی پاسخهای قلبی عروقی و نورواندوکرین دختران و پسران دانشجو

45

مقایسه اثر تحریک الکتریکی سطحی و عمقی مغز ( در ناحیه هسته های سجافی ) بر رفتای خودمصرفی مورفین در رت

46

بر ترمیم Rhazya Stricta بررسی اثر عصاره آبی برگهای زخم جلدی موش صحرایی

47

در پیشگیری اعتیاد به مورفین در رت L-NAME نقش

48

بررسی اثر روغن سیاه دانه واسید ولپوریک برنقص عملکرد جنسی ، تغییرات بافتی و هورمونی ، در سیستم ژنیتال موشهای صحرایی در صرع مدل کیندلینگ

49

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/26
تعداد بازدید:
67
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal