دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خانم دکتر صفری

لیست پایان نامه های ارشد فیزیولوژی  پایان یافته دکتر فاطمه صفری

عنوان پایان نامه

ردیف

بررسی ماثر لوزارتان در مقدار پروتئین Sirt1 وSirt3 میوکارد به دنبال ایکسمی رپرفیوژن حاد در موش صحرایی

 

1

 

بررسی اثر کارباکرول بر مارکرهای هایپرتروفی میوکاردناشی از تنگی آئورت شکمی در موش صحرایی

 

2

بررسی اثر رزوراترول بر سطح سرمی و بافتی آنژیوتانسین II و میزان نسخه برداری رسپتورهای آنژیوتانسین II در قلب هاتیپرتروف شده موش صحرایی

 

3

بررسی اثر کارواکرول بر روی میزان نسخه برداری از ژن های خانواده BCL2 در قلب هایپرتروف شده موش صحرایی

 

4

بررسی اثر رزوراترول بر میزان نسخه برداری اجزاء کمپلکس NOX2 در بافت هایپرتروف شده میوکارد موش صحرایی

 

5

بررسی تغییرات سطح Mrna و پروتئین sirtuin3 بر بافت میوکارد موش صحرایی جوان و پیر هر دو جنس نر و ماده

 

6

بررسی اثر رزوراترول در بیان اینترلوکین 6 و اجزاء گیرنده آن در میوسیت های رده H9C2هایپرتروف شده ، تعیین نقش سیرتوئین 1

 

7

بررسی  اثر رزوراترول بر سطح اینترلوکین 6 و میزان نسخه برداری اجزای گیرنده آن بر قلب هایپرتروف شده موش صحرایی

 

8

بررسی اثر رزوراترول بر آسیب ناشی از ایسکمی رپرفیوژن میوکارد متعاقب هایپرتروفی در قلب موش صحرایی نر: ارزیابی سطح آنژیوتاسین 7-1  و بیان گیرنده MAS

 

9

بررسی اثر رزوراترول بر برخی از شاخص های هایپرتروفی میوکارد در موش صحرایی اواریکتومی شده

 

10

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/02
تعداد بازدید:
94
یزد، بلوار ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
31833502 - 035           کد پستی: 8916886938
تاریخ بروزرسانی : 1399/12/10 
 
Powered by DorsaPortal