دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شوراي پژوهشي مركز تحقيقات

دكتر فاطمه اولياء

استاديار گروه بيماريهاي دهان و فك و صورت

ايميل: Dr.owlia@gmail.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http:// isid.research.ac.ir/Fatemeh_Owlia

دكتر زهرا بحرالعلومي

دانشيار گروه دندان پزشكي كودكان

ايميل: Zbahrololoom@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http://isid.research.ac.ir/Zahra_Bahrololoomi

دكتر مهناز حاتمي

استاديار گروه پروتزهاي دنداني

ايميل: hatamimahnaz@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي:  http://isid.research.ac.ir/Mahnaz_Hatami

دكتر عليرضا دانش كاظمي

استاد گروه ترميمي و زيبايي

ايميل: adaneshkazemi@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http://isid.research.ac.ir/Alireza_Daneshkazemi

دكتر عبدالرحيم داوري

استاد گروه دندانپزشكي ترميمي

ايميل: rdavari2000@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي:   http://isid.research.ac.ir/Abdolrahim_Davari

دكتر فهيمه رشيدي

دانشيار گروه پريودانتيكس

ايميل: Rashidimeibodi.fahimeh@gmail.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي:  http://isid.research.ac.ir/Fahimeh_RashidiMaybodi

دكتر سيد حسين طباطبايي

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

ايميل: taba48971@gmail.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي:  http://isid.research.ac.ir/SeyedHosein_Tabatabaei

دكتر فاطمه عزالديني

استاد گروه راديولو‍ژي دهان و فك و صورت

ايميل: ezoddini@gmail.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http://isid.research.ac.ir/Fatemeh_EzoddiniArdakani

دكتر مريم كاظمي پور

استاديار گروه اندودانتيكس

ايميل: Dr.kazemipoor@gmail.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http://isid.research.ac.ir/Maryam_Kazemipoor

دكتر جليل مدرسي

دانشيار گروه اندودانتيكس

ايميل: Jalil_modaresi@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http://isid.research.ac.ir/Jalil_Modaresi

دكتر محمدعلي مروتي شريف آباد

استاد گروه آموزش بهداشت

ايميل: morowatisharif@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي: http://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Morowatisharifabad

دكتر صغري ياسايي

استاد گروه ارتودانتيكس

ايميل: syassaei@yahoo.com

صفحه شخصي در سامانه علم سنجي:  http://isid.research.ac.ir/Soghra_Yassaei

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
178
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal