دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مسابقه كتابخواني (خطبه هاي نهج البلاغه)

معاونت فرهنگي دانشجويي در نظر دارد مسابقه كتابخواني (خطبه هاي نهج البلاغه) ترجمه استاد محمد دشتي را بصورت اينترنتي به آدرس (ssu.ac.ir/azmoon) روز چهارشنبه 98/05/30 از ساعت 7:30 لغايت 15 ويژه دانشجويان برگزار نمايد. ضمنا زمان مسابقه كتابخواني از تاريخ 98/05/31 به 98/05/30 تغييريافته است. فايل كتاب به پيوست و در تاريخ 98/05/12 در سايت معاونت فرهنگي دانشجويي بارگذاري مي گردد. 

 فايل همراه
شماره خطبه هاي مسابقه كتابخواني نهج البلاغه از فايل پيوست: 

234-221/216-209/199-183/180-173/167-151/147-138/133-131/126-101/99/96-90/88-78/76/74/69/65-63/54-49/45/42-35/32/28-21/18/17/15/12/7/4/3
تاریخ:
1398/05/13
تعداد بازدید:
351
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal