دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بودجه های مرکز

-        ارائه اطلاعات مربوط به بودجه های در اختیار مرکز تحقیقات ، هزینه های مرکز تحقیقات، جذب گرنت های خارجی، جذب گرنت های داخلی از سایر دستگاه های دولتی/ وزارت بهداشت یا از بخش خصوصی و خیرین

سال

بودجه مصوب

بودجه تخصیصی

جذب گرنت (میلیون ریال)

ملی (داخلی)

بین المللی (خارجی)

1398

74/225/000ریال

500/157/54ریال

150000000ریال گرنت داخلی

1397

109/459/000ریال

300/121/80ریال

-

1396

12/019/000ریال

300/623/8ریال

-

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/28
تعداد بازدید:
152
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal