دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات

-        لیست عناوین مقالات چاپ شده در 3 سال اخیر (2019-2017)

ردیف

عنوان مقاله

سال چاپ

نمایه نامه

جایگاه مرکزدر مقاله

شماره اولویت مربوطه

نویسنده اول یا مسئول

نویسنده دوم به بعد

12996

 

Evaluating of Cervical Caries and Periodontitis among Drug Abusers in an Iranian Population

2017

SCOPUS

نویسنده اول (دکتر اولیا)

 

14125

بررسی آزمایشگاهی تأثیر برخی از نوشیدنیهای گازدار رایج در ایران بر ریزسختی دو نوع رزین کامپوزیت

1396

2018

CINAHL

نویسنده اول و دوم

 

14134

بررسی آزمایشگاهی استحکام باند ریزبرشی ترمیم قدیم و جدید کامپوزیت با استفاده از دو سیستم باندینگ و کامپوزیت

1397

2018

ISC

نویسنده اول و دوم

 

16940

Prevalence of oral mucosal lesions considering fertility status in

women of Shahedieh cohort population: a cross sectional study

in 2018, Yazd, Iran

1398

2019

ISC

نویسنده اول

 

17995

ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی تراکم ریزعروق خونی در درجات میکروسکوپی مختلف موکواپیدرموئید کارسینومای غذد بزاقی

1397

2018

CINAHL

نویسنده اول

 

17543

Pregnancy tumor and facial port-wine stain: A case report

1397

2018

ISC

نویسنده سوم

 

15860

Evaluation of polymorphism of P53 protein codon 72 in oral lichen planus by PCR

1397

2018

PubMed

نویسنده اول

 

17829

Nurses’ educational needs in the oral

health of inpatients at Yazd Province in

Iran: a Delphi study

1399

2020

ISI Web of science

نویسنده اول

 

15362

Evaluation of myofibroblasts in superficial and deep layers of oral squamous cell carcinoma; an immunohistochemical study

1398

2019

ISI Web of science

نویسنده اول

 

15878

بررسی برخی موانع موجود در بکارگیری نتایج تحقیقات در عملکرد بالینی از دیدگاه اعضای هیأت

علمی دانشکده دندانپزشکی یزد در سال 1396

1398

2018

CINAHL

نویسنده اول

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/04
تعداد بازدید:
161
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal