دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه راهبردی مرکز

برنامه راهبردی:

 

الف) چشم انداز:

دستیابی به موارد ذیل در پنج سال آینده:

1 – مرجعیت در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت دهان

2 – همکاری با مراکز تحقیقات دندانپزشکی داخلی و خارجی

3 – همکاری با مراکز تحقیقات مرتبط  و گروههای آموزشی دانشکده های پزشکی و بهداشت

4 – تولید مقالات علمی و انتشار در مراکز معتبر جهانی

5 – تولید محتوای آموزشی مناسب برای مردم

 

ب) رسالت:

ارتقای سطح سلامت دهان مردم و ارتقای دانش مرتبط با سلامت دهان

 

ج) اهداف:

1 – آماده کردن بستر مناسب در مرکز برای کمک به پژوهشگران

2- آماده کردن بستر مناسب در مرکز برای کمک به نیازهای پژوهشی معاونت بهداشتی

3- توانمند سازی اساتید و دانشجویان در زمینه پژوهش

4 – کمک به  تولید مقالات علمی

5- کمک به تولید محتوای آموزشی مناسب

 

 

برنامه عملیاتی:

برنامه عملیاتی مرکز تا پایان سال 1400

1 – برگزاری منظم جلسات مرکز به صورت ماهیانه

2 – برگزاری جلسات مشترک با گروههای آموزشی مرتبط و معاونت بهداشتی

3- تشکیل کمیته دانشجویی

4- برگزاری کارگاههای توانمند سازی برای اساتید

5- برگزاری کارگاههای توانمند سازی برای دانشجویان

6- هماهنگی با یکی از مشاورین آمار برای حضور در مرکز

ارزیابی و پایش

دو بار در سال ( در پایان شهریور و در پایان اسفند) پایش برنامه عملیاتی مرکز انجام خواهد شد و انتظار می رود در پایان شهریور حداقل 40 درصد و در پایان اسفند حداقل 80 درصد برنامه عملیاتی مرکز با موفقیت اجرا شده باشد.

 

نقاط قوت

1- وجود اساتید و دانشجویان علاقمند به پژوهش

2- وجود گروه آموزش و بخش سلامت دهان در دانشکده

3- وجود اساتید و گروه های آموزشی علاقمند به پژوهش در حیطه سلامت دهان و دندان در سایر دانشکده ها

نقاط ضعف

4- عدم وجود هیات علمی پژوهشی تمام وقت در دانشکده

5- عدم وجود مشاور آمار در مرکز

6- بودجه پژوهشی کم مرکز

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/28
تعداد بازدید:
138
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal