دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تاريخ جلسات كميته تاليف و ترجمه

جدول زمانبندی کمیته تالیف و ترجمه سال 1400

ردیف

جلسه

تاریخ کمیته تالیف و ترجمه

روز

ساعت

1

اولین

1400/1/24

سه شنبه

8:30-10:30

2

دومین

1400/2/21

سه شنبه

8:30-10:30

3

سومین

1400/3/25

سه شنبه

8:30-10:30

4

چهارمین

1400/4/22

سه شنبه

8:30-10:30

5

پنجمین

1400/6/12

سه شنبه

8:30-10:30

6

ششمین

1400/5/26

سه شنبه

8:30-10:30

7

هفتمین

1400/6/23

سه شنبه

8:30-10:30

8

هشتمین

1400/7/27

سه شنبه

8:30-10:30

9

نهمین

1400/8/25

سه شنبه

8:30-10:30

10

دهمین

1400/9/23

سه شنبه

8:30-10:30

11

یازدهمین

1400/11/19

سه شنبه

8:30-10:30

12

دوازدهمین

1400/12/25

سه شنبه

8:30-10:30

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/17
تعداد بازدید:
328
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/09
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal