دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اساسنامه

اساسنامه مرکز تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران ها که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف :

1-توسعه و به‌کارگیری دانش بشری در زمینه علم پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران‌ها

2-انجام پژوهش با محورهای اورژانس پیش بیمارستانی، نقش سلامت در بحران‌های طبیعی و بشر ساز، پدافند غیرعامل و پیشگیری از سوانح و حوادث

3-جمع آوری و تنظیم و طبقه بندی اسناد، مدارک مربوطه انتشار آنها

4-تربیت نیروی انَسانی محقق در زمینه پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران‌ها

5-ترغیب و تشویق و به‌کارگیری محققین

6-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی

ماده 3- ارکان مراکز عبارتند از:

الف شورایعالی

ب رئیس مرکز

ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

2-     معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

3-     معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

4-      رئیس مرکز

5-      سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-      تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-      بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4-     بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات

6-       پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

ماده 9- منابع مالی مرکز :

الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه مورخ ……………… شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسد.

بدیهی است درصورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
( دولتی
غیردولتی )‌و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مراکز مذکور درمهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بلااثر خواهد شد.

 

موافقت اصولی مرکز با شورای گسترش دانشگاه در تاریخ 89/12/18 صورت پذیرفت.

 

 

                                                             دکتر مرضیه وحید دستجردی

                                                            وزیر بهداشت

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/18
تعداد بازدید:
150
یزد، چهار راه فرهنگیان، سازمان اورژانس، مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران ها
37266535 - 035 تاریخ بروزرسانی: 1400/06/15
Powered by DorsaPortal