دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آدرس سازماني مركز

Zoonotic Diseases Research Center, Department of Food Hygiene and Safety, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
 

مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و حيوان، گروه بهداشت و ايمني مواد غذايي ،دانشكده بهداشت،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ايران

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/09
تعداد بازدید:
345

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal