دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي شوراي پژوهشي

نام و نام خانوادگی:محمدحسن احرام پوش

مدرک تحصیلی:دکترای بهداشت محیط 

پست سازمانی: رئیس دانشکده ی بهداشت

پست الکترونیکی:ehrampoush@ssu.ac.ir

تلفن تماس:

3138209121-22(035)

31492101-02(035)


نام ونام خانوادگی:فاطمه اکرمی مهاجری

پست سازمانی:عضو هیئت علمی گروه بهداشت و ایمنی موادغذایی دانشکده بداشت وسرپرست مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان وحیوان

مرتبه ی علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت و کنترل مواد غذایی

شماره تماس:

31492275-035

 نام ونام خانوادگی:الهام خلیلی

پست سازمانی:معاون آموزشی مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان-هیات علمی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مرتبه ی علمی:استادیار

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی (PhD) بهداشت و کنترل مواد غذایی

پست الکترونیکی: khalili.elham@gmail.com

شماره تماس:31492274-035

 

 
 

 نام ونام خانوادگی: علیرضا سازمند

مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی دامپزشکی    

پست الکترونیکی:Alireza.Sazmand@basu.ac.ir

 نام ونام خانوادگی:سمیه بهرامی

مرتبه ی علمی:استادیار

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی

پست الکترونیکی: s.bahrami@scu.ac.ir; bahrami.somayeh@gmail.com

رزومه

علم سنجی


نام ونام خانوادگی: علی فتاحی

مدرک تحصیلی: دکترای انگل شناسی

مرتبه ی علمی: دانشیار        

پست الکترونیکی:afbafghi@ssu.ac.com


 نام ونام خانوادگی: سیدحسین حکمتی مقدم

پست سازمانی: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان-هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

مرتبه ی علمی:دانشیار        

مدرک تحصیلی:دکترای پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال

پست الکترونیکی: نام ونام خانوادگی: محمدحسن لطفی

پست سازمانی: مشاور رئیس دانشگاه در امور اجتماعی و رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی   

پست الکترونیکی:mhlotfi56359@ssu.ac.ir

تلفن:31492250


نام و نام خانوادگی: مهدی فتاحی

 مرتبه ی علمی: استادیار

مدرک: دکترای باکتری شناسی

پست الکترونیکی:mehdifatahi371@gmail.com


نام و نام خانوادگی: جمشید آیت اللهی    

مدرک تحصیلی: متخصص بیماری های عفونی

مرتبه ی علمی:دانشیار                     

پست الکترونیکی:jamshidayatollahi@yahoo.com


 نام و نام خانوادگی: سهیل اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت موادغذایی و کنترل کیفیت

مرتبه ی علمی: دانشیار      

پست الکترونیکی: s_e50@yahoo.com

رزومه

 


نام ونام خانوادگی: اکرم آستانی

مدرک تحصیلی: دکترای ویروس شناسی 

مرتبه ی علمی: استادیار  

پست الکترونیکی: astani_ir@ssu.ac.ir

 


نام و نام خانودگی: سید رضی غالبی 

مدرک تحصیلی: دکترای دامپزشکی        

پست الکترونیکی:srgh77@gmail.com

 

 

نام ونام خانوادگی: علی صحرائی

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت موادغذایی و کنترل کیفیت موادغذایی                                                  

مرتبه ی علمی:استادیار

پست الکترونیکی: asahra@ardakan.ac.ir

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: حسن اختیارزاده 

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای دامپزشکی_          

دکترای بهداشت موادغذایی و کنترل کیفیت موادغذایی

پست الکترونیکی: hassan_ekhtiarzadeh@yahoo.com

 


نام ونام خانوادگی: غلام حسین پورقنبری

مدرک تحصیلی:دکترای بهداشت وبیماری های طیور                                                                   

مرتبه ی علمی: استادیار

پست الکترونیکی: hpourghanbari@ardakan.ac.ir

رزومهنام و نام خانوادگی: دکتر آراسب دباغ مقدم

مدرک تحصیلی: دامپزشک                                                

سمت: نایب رئیس کمیته ی بهداشت موادغذایی


 

 نام ونام خانوادگی: محمدرضا دهقانی

مدرک تحصیلی: دکترای ژنتیک انسانی با گرایش سلولی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه                                                                                     

سمت: معاونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان

پست الکترونیکی: dehghani.dr@gmail.com  _mrdehghani@ssu.ac.ir

 


نام ونام خانوادگی: کاظم نجفی

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی                                                                                                                         

سمت: رئیس نظام دامپزشکی استان یزد


 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی ظریفی

مدرک تحصیلی: دکترای داخلی دامپزشکی

پست الکترونیکی:mahdi.zarifi@gmail.com

 رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: ندا ملا خلیلی میبدی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم و صنایع غذایی

پست الکترونیکی:neda_mabodi@yahoo.com/neda_mabodi@sbmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/12
تعداد بازدید:
736

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal