دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اساسنامه مركز

اساسنامه مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و دام:

ماده 1 - مركز تحقيقات بيماري هاي مشترك انسان و دام كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود به منظور گسترش تحقيقات بنيادي، كاربردي، امور آموزشي و ارائه راه حل هاي عملي در جهت مسائل و مشكلات بهداشتي- درماني بيماري هاي مشترك انسان و دام براي تأمين اهداف زير(ماده 2) مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1. توسعه دانش و بكارگيري علوم بشري در زمينه بيماري هاي مشترك انسان و دام

2. آموزش مدون بيماري هاي مشترك انسان و دام با استفاده از نيازسنجي براي كارشناسان مربوطه و افراد مرتبط

3. انجام پژوهش هاي كاربردي درزمينه بيماري هاي مشترك انسان و دام

4. ترغيب و تشويق محققين در جهت انجام پژوهش هاي كاربردي و استفاه از تخصص اين افراد

5. تلاش در جهت جلب همكاري مراكز تحقيقاتي، اجرايي در داخل و خارج كشور

6. ارائه و انتشار يافته هاي پژوهش ها در قالب مقالات، سخنراني و سمينار

7. تربيت و پرورش نيروي انساني محقق در زمينه بيماري هاي مشترك انسان و دام

8. ايجاد بانك اطلاعاتي بيماري هاي مشترك انسان و دام كشور

9. آموزش همگاني براي پيشگيري از بيماري هاي مشترك انسان ودام

10. انجام پژوهش هاي كاربردي همسو با نيازهاي سلامت جامعه در زمينه بهداشت و درمان

11. طراحي و چاپ بروشور، كتاب و بسته هاي آموزشي در زمينه بيماري هاي مشترك انسان ودام

12. تلاش در جهت همكاري با مراكز تحقيقاتي مرتبط در داخل كشور

13. تلاش در جهت همكاري مراكز تحقيقاتي آموزشي ساير كشورها با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

14. تأليف و ترجمه منابع نوشتاري در زمينه بيماري هاي مشترك انسان و دام براي دانشجويان و عموم مردم

15. برگزاري كارگاه هاي دوره اي براي كارشناسان مربوطه و دانشجويان در استان

16. برگزاري همايش هاي تخصصي در جهت بيماري هاي مشترك انسان و دام

ماده 3- اركان مركز عبارتند از:

الف- شوراي عالي

ب- رئيس مركز

ج- شوراي پژوهشي

ماده 4- اعضا شوراي عالي مركز عبارتند از :

1- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

2- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

3- رئيس مركز

4- معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

5- سه نفر از اعضاء هيئت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس دانشگاه

ماده 5- وظايف شوراي عالي مركز به شرح ذيل مي باشد:

1- تصويب خط مشي پژوهشي مركز

2- تصويب طرح هاي همكاري با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخلي و خارج از كشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه پژوهشي

3- بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليت هاي مركز

4- بررسي و تصويب بودجه سالانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي با رعايت ضوابط قانوني

5- تصويب دستور العمل هاي مربوط به امور داخلي شوراي عالي و دستور العمل هاي اجرايي مركز تحقيقات

6- پيشنهاد چارت سازماني و تشكيلاتي مركز تحقيقات

تبصره 1. مصوبات شوراي عالي مركز بر اساس سياست و خط مشي ها و هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

تبصره 2. جلسات شوراي پژوهشي مركز با حضور حداقل 5 نفر از اعضا و مصوبات با نظر موافق حداقل 4 نفر از اعضا رسميت مي يابد.

ماده6- رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يك بار منصوب مي گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده7- وظايف رئيس مركز:

رئيس مركز بالاترين مقام اجرايي است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

مادۀ 8- اعضاء شوراي پژوهشي مركز:

الف- رئيس مركز به عنوان رئيس شوراي پژوهشي مركز

ب- معاونت پژوهشي مركز به عنوان دبير شوراي پژوهشي مركز

تبصره: معاون پژوهشي مركز توسط رئيس مركز انتخاب مي­شود و مسؤول هماهنگي و نظارت بر امور تحقيقاتي و بخش­هاي پژوهشي خواهد بود.

تبصره: يكي از اعضاي شوراي پژوهشي، توسط رئيس مركز به عنوان "مدير امور آموزشي" انتخاب شده و مسئول پيگيري، نظارت و هماهنگي در مورد كليه فعاليت هاي آموزشي مركز از جمله آموزش مداوم، سمينار و كارگاه هاي آموزشي، تجهيز كتابخانه، پيگيري و تدوين امكانات نرم افزاري و سخت افزاري آموزشي و ... خواهد بود.

مادۀ 9- وظايف شوراي پژوهشي مركز:

اعضاء شوراي پژوهشي مركز مسؤوليت برنامه­ ريزي و تعيين سياست­هاي پژوهشي مركز را بر عهده داشته و بررسي پروپوزال­ ها و تصويب نهايي آنها از وظايف اين شورا مي­ باشد.

تبصره: غيبت هر يك از اعضاي پيوسته شوراي پژوهشي مركز در سه جلسۀ پياپي يا چهار جلسه متناوب در طول يكسال، به منزلۀ انصراف از عضويت در شوراي پژوهشي مركز خواهد بود.

مادة 10- اعضا مركز:

مركز داراي دو نوع اعضا به شرح زير است:

الف) اعضا پيوسته: كه اعضا هيأت علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

ب) اعضا وابسته: كه اعضا هيأت علمي ساير گروه هاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان هاي اجرايي با حداقل مدرك دكترا تخصصي هستند.

مادة 11- منابع مالي مركز:

الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج كشور

ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص


تاریخ به روز رسانی:
1398/06/31
تعداد بازدید:
223

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal