دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرحهاي انجام شده

ردیف

عنوان

1

بررسی تاثیر شیرین کننده طبیعی لاکریتوز بر میانگین قند خون، فرکتوزآمین و شاخص مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

2

اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر ناباوری،افسردگی و میزان هموگلوبین گلوکولیزه در زنان مبتلا به دیابت نوع 2در شهر یزد

3

اثر کلروکین بر قند خون ناشتا وکلسترول در بیماران دیابتی نوع 2

4

ارتباط بین پارامترهای آهن و دیابت بارداری

5

ارزیابی وضعیت عروقی و عصبی پای بیماران دیابتی و تشخیص گروه پرخطر از نظر ایجاد زخم پای دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد

6

اگاهی سنجی بیماران دیابتی از سکته های مغزی درمراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات دیابت یزد

7

اندازه گیری TG و Chol در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد

8

اندازه گیری میزان سلنیوم در سرم بیمارا ن دیابتیک (نوع 1و 2) و مقایسه آن با افراد شاهد

9

اندازه گیری میزان سلنیوم سرم بیماران دیابتیک (نوع I و II) و مقایسه آن با افراد شاهد غیر دیابتیک

10

بررسی HLA کلاسI در بیماران دیابتی تیپ II

11

بررسی اثر آلپرازولام در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2

12

بررسی اثر پودر کاکائو بر میزان اکسیداسیون لیپیدهای پلاسمایی بیماران دیابتی نوع 2

13

بررسی اثر پیش‌شرطی‌سازی ایسکمیک دوردست (Remote Ischemic Preconditioning) بر ادم ماکولار دیابتی در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد

14

بررسی اثر پیوگلیتازون در بهبود مارکرهای التهابی و تنفسی بیماران آسمی دیابتی

15

بررسی اثر تجویز لووتیروکسین بر کاهش حجم ندول های خوش خیم تیرویید در بیماران یوتیرویید-مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

16

بررسی اثر حذف ژن گلوتاتیون اس ترانسفراز بعنوان ریسک فاکتور در بروز عوارض D

17

بررسی اثر دیابتوژنیک بلانکیت بر روی موشهای بزرگ آزمایشگاهی

18

بررسی اثر روغن حنظل در کنترل درد بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی دردناک

19

بررسی اثر سیر روی تری گلیسرید و کلسترول بیماران دیابتی

20

بررسی اثر کاکائو برمیزان اکسیداسیون لیپیدهای پلاسمایی بیماران دیابتی نوع 2

21

بررسی اثر کورکومین بر میزان فروکتوزآمین، پروفایل لیپیدی واکسیداسیون لیپیدهای خون بیماران دیابتی نوع2

22

بررسی اثر مصرف پودر زنجبیل بر مقاومت به انسولین ف پروفایل چربی و لیپو پروتئین ها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

23

بررسی اثرات آنتی هایپرگلایسمی ، آنتی هایپرلیپیدمی ، آنتی اکسیدانتی و مکانیسم مولکولی پودر گیاه کندل کوهی در بیماران دیابتی نوع 2

24

بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرای گروهی بر بهزیستی عمومی وقند خون افراد مبتلا به دیابت نوع

25

بررسی اثرزردچوبه خوراکی برمیکروآلبومینوری افراد دیابتی نوع دو

26

بررسی ارتباط اندکس فشار پائی- بازوئی (ABI ) با تست ورزش دربیماران دیابتی

27

بررسی ارتباط آپنه انسدادی خواب با سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین و CRP سرم

28

بررسی ارتباط رتینوپاتی دیابتی و نمایه توده بدنی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

29

بررسی ارتباط سطح استئوپتنین پلاسما و میزان پروتئین اوری دربیماران دیابتی

30

بررسی ارتباط سیستم گروه خونی ABO با بیماری ملیتوس در شهر یزد

31

بررسی ارتباط کم کاری تیروئید تحت بالینی و رتینوپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2.

32

بررسی ارتباط میکروآلبومینوری با قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و لیپدهای خون در بیماران دیابتی

33

بررسی اندازه گیری کروم در بیماران دیابتی

34

بررسی آگاهی ساکنین آزادشهر یزد در مورد بیماری دیابت

35

بررسی بروز 5 ساله و پیشرفت رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر به آن در دیابت نوع 2

36

بررسی بروز دیابت بارداری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستانهای یزد

37

بررسی بروز دیابت بارداری در خانم هایی که یک تست غیر طبیعی در تست تحمل گلوکز خوراکی داشته و بررسی پیامد بارداری

38

بررسی بینش وآگاهی بیماران دیابتی از سکته های مغزی درمراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات دیابت یزد

39

بررسی تاثیر Pan Retinal Photocoxyalation ) PRP )بر سطح سرمی ( Endothelial Growth Factor)

40

بررسی تاثیر استفاده از سرویس پیام کوتاه (SMS) بر کنترل قند خون بیماران دیابتی

41

بررسی تاثیر اموزش بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

42

بررسی تاثیر تجویز سه ماهه ی سلنیوم بر تیترAnti TPO سرم بیماران مبتلا به تیروییدیت هاشیموتو و مقایسه ان با پلاسبو

43

بررسی تاثیر چای بابونه بر روی قند خون وپروفایل لیپیدی افراد دیابتی نوع 2

44

بررسی تاثیر سلنیوم بر میکروآلبومینوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور

45

بررسی تاثیر شیرین کننده طبیعی لاکریتوز بر میانگین قند خون، فرکتوزآمین و شاخص مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع دو – کارآزمایی بالینی

46

بررسی تاثیر فلوکستین بر کاهش وزن بیماران چاق مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان افشار

47

بررسی تاثیر متفورمین بر روی لیپیدهای خون در بیماران دیابتی نوع 2

48

بررسی تاثیر ویتامین C بر قند خون ناشتا ، هموگلوبین گلیکوزیله و چربیهای خون در بیماران دیابتی

49

بررسی تاریخچه فامیلی بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد

50

بررسی تأثیر استفاده از سرویس پیام کوتاه (SMS) بر کنترل قند خون بیماران دیابتی یزد

51

بررسی تأثیر روغن زیتون بادام و گردو در پاسخهای متابولیک و فشار خون افراد دیابتی نوع 2

52

بررسی تغییرات سطح سرمی VEGF بدنبال PRP در بیماران دیابتی

53

بررسی تغییرات قندخون برحسب فصول سال در بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین

54

بررسی توزیع فراوانی انواع پلی مورفیسم MSPI ژن APOAI در بیماران با دیابت نوع 2 و مقایسه آن با افراد غیر دیابتی

55

بررسی توزیع فراوانی انواع پلی مورفیسم MSPI ژن Apoal در بیماران با دیابت نوع 2 و مقایسه آن با افراد غیر دیابتی

56

بررسی دموگرافیک بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقیاتی درمانی دیابتی یزد

57

بررسی رتینوپاتی در بیماران دیابتی و ارتباط آن با میکروآلبومینوری و HbA1c

58

بررسی سازه های مدل مراحل تغییر در افراد پره دیابتیک مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهر یزد

59

بررسی سطح خونی هورمون لپتین ، قبل و بعد از درمان با متفورمین در بیماران دیابتی نوع 2

60

بررسی سطح سرمی ‍CRP‍‍ hs il1,il6,tnf در دیابت بارداری

61

بررسی سطح سرمی تستوسترون و پروتئین متصل شونده به هورمون های جنسی در بیماران مبتلا به دیابتی نوع 2

62

بررسی سطح سرمی لپتین ،آدیپونکتین و رزیستین در دیابت بارداری

63

بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری دیابت نوع بزرگسالان در گروه سنی 30 سال و بالاتر دراستان یزد (1377 )

64

بررسی شاخص های تن سنجی، بیوشیمیایی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به دیابت روزه دار و غیر روزه دار

65

بررسی شیوع Normal weight obesity و ارتباط با کنترل قند خون در بیماران دیابتی مراجعه کننده در سال 95

66

بررسی شیوع استرسورها در بیماران دیابتی

67

بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت یزد و ارتباط آن با میزان HbA1c

68

بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی نوع 2

69

بررسی شیوع بیماریهای پریودنتال در افراد دیابتیک وابسته به انسولین و غیروابسته به انسولین و مقایسه آن با بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان ودندان دانشکده دندانپزشکی یزد با استفاده از ایندکس CPITN

70

بررسی شیوع دیابت بارداری در بین مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در سال 1394

71

بررسی شیوع دیابت بارداری در بین مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی در چهار ماهه اول سال

72

بررسی شیوع دیابت بارداری در بین مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه یزد در سال 1394

73

بررسی شیوع سندروم متابولیک بر اساس تعریف IDF و همخوانی آن با تعاریف ATPIII بازنگری شده و AACE در جمعیت بزرگسال زردشتی شهر یزددر سال 1392

74

بررسی شیوع میگرن در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت یزد در سال

75

بررسی ضایعات دهانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با عوارض میکروواسکولاردر مقایسه با بیماران دیابتی بدون عوارض میکروواسکولار مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی دیابت یزد در سال

76

بررسی عملکرد مرکز دیابت استان یزد در کنترل بیماران دیابتی

77

بررسی فراوانی دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان های شهر یزد

78

بررسی فراوانی عوامل مساعدکننده چاقی در کودکان مقطع ابتدایی شهر یزد در سال 1393

79

بررسی فراوانی میگرن در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو در مراجعه کنندگان به مرکز دیابت یزد در سال 1392

80

بررسی کیفیت زندگی در بیماران دیابتی

81

بررسی محدویت حرکات مفصلی در بیماران دیابتی نوع 2

82

بررسی مقایسه تاثیر روغن زیتون ، بادام و گردو بر پاسخهای متابولیک و فشار خون افراد دیابتی نوع 2

83

بررسی مقایسه تأثیر مصرف روغن زیتون و روغن هسته انگور بر پاسخهای متابولیک و پروفایل لیپیدی در افراد هیپرلیپیدمی

84

بررسی میزان بروز دیابت بارداری در خانم هایی که یک سطح قند غیر طبیعی داشته اند

85

بررسی میزان بیو مارکرهای اکسیداسیون پروتئینهای پلاسما در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به رتینو پاتی

86

بررسی میزان بیومارکرهای اکسیداسیون پروتئینهای پلاسما در بیماران دیابتی نوع 2

87

بررسی میزان شیوع بیماری پیرونی در مردان مبتلا به دیابت نوع II-سال 1396 - مرکز تحقیقات درمانی دیابت یزد

88

بررسی میزان شیوع فشار خون بالا در 518 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد

89

بررسی میزان فراوانی افسردگی در بیماران دیابتی

90

بررسی میزان کاهش قند خون ناشتا بیماران دیابتی چاق نوع 2 در اثر مصرف فلوکستین

91

بررسی میزان لپتین در بیماران دیابتی نوع 2 و ارتباط آن با سطح انسولین ، HbA1C ، قند خون ناشتا و لیپیدهای خون.

92

بررسی میزان لیپوپروتئین آ در سرم بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات درمانی دیابت یزد

93

بررسی میزان موفقیت در تبدیل انسولین به داروهای خوراکی ضد دیابت در بیماران NIDDM که کمتر از 80 واحد انسولین روزانه دریافت میکنند

94

بررسی میزان همراهی ضایعات دهانی و عوارض میکروواسکولار دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی دیابت یزد در سال 1393

95

بررسی میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی و ارتباط آن با HbA1c

96

بررسی و مقایسه سطح سرمی آهن ،فرتین ،tibc در خانم های مبتلا به دیابت بارداری و خانم های با یک تست تحمل گلوکز مختل

97

بررسی و مقایسه شیوع ضایعات دهانی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد در سال 1393

98

بررسی و مقایسه شیوع ضایعات دهانی در بیماران دیابتی و غیردیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد در سال 1393

99

بررسی و مقایسه ی فشار داخل چشمی بیماران دیابتی با مراحل رتینوپاتی

100

بررسی وضعیت خود مراقبتی از پای دیابتی در مرکز تحقیقات دیابت یزد

101

بررسی وضعیت عملکرد ریوی بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به رتینوپاتی دیابتی

102

بررسی وضعیت کنترل قند خون بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بر حسب نوع انسولین

103

بررسی هورمن آنتی مولرین به عنوان سنجه پاسخ به درمان با متفورمین در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

104

بررسی هیپرتری گلیسرید بعد از غذا در بیمارن دیابتی نوع 2

105

پیش بینی شدت افسردگی در بیماری دیابت براساس ویژگی‌های دموگرافیک، سبکهای مقابله‌ای، ویژگی‌های شخصیتی و مشکلات در تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به دیابت شهر یزد

106

تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور بر تغیبر رفتارهای پیشگیری کننده از افسردگی در بیماران دیابتی

107

تاثیر کلسیتریول بر میزان میکرو آلبومینوری در بیماران دیابتی تیپ 2

108

تاثیر ویتامین C تکمیلی روی HbA1c در بیماران دیابتی تیپII

109

تعیین اثرهمزمانی متفورمین با سیتاگلیپتین برمیزان بیان miRNA های320,29a,26b,21,223 در بافت چربی انسانی مقاوم به انسولین

110

تعیین ارتباط لپتین و روی در بیماران دیابتی و غیر دیابت و ارتباط آن با مقاومت به انسولین

111

تعیین ارتباط لپتین واندیکس لپتین آزاد (FL1) با روی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی و ارتباط آن با مقاومت به انسولین

112

تعیین رضایت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با انسولین توسط پرسشنامه رضایت از درمان انسولین

113

تعیین سطح سرمی هورمون لپتین و آدیپونکتین و ارتباط آنها با تراکم استخوان در بیماران استئوپروز دیابتی و غیر دیابتی

114

تعیین شیوع آترومای کاروتید ورادیوگرافی پانورمیک بیماران دیابتی

115

تعیین محل اختلال شنوایی در بیماران دیابتی تایپ 2

116

تعیین میانگین مقدار انسولین بر اثر تزریق آلپرازولام در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

117

تعیین میزان آنزیمهای کبدی ALT,AST در بیماران دیایتی نوع 2

118

راه اندازی و ارزیابی روش الکتروایمونودیفیوژن جهت سنجش آلبومین در ادرار

119

شناسایی اثر ضد دیابتی ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره گیاه زردچوبه و تعیین مکانیسم مولکولی در گیر در سلولهای تمایز یافته ماهیچه ای c2c12

120

شناسایی اثر ضد دیابتی ترکیبات پلی فنولی موجود در عصاره گیاه زردچوبه(Curcumin) و تعیین مکانیسم مولکولی درگیر در سلولهای تمایز یافته ماهیچه ایC2C12

121

مطالعه اثر آلپرازولام بر سطح سرمی انسولین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

122

مقابله خانوادگی با بیماری مزمن در یزد

123

مقایسه اثر 8 هفته تمرینات متناوب با شدت بالا در دو پروتکل متفاوت با حجم بالا یا حجم پایین بر روی لیپتین، ادیپونکتین و مقاومت به انسولین مردان مبتلا به دیابت نوع 2

124

مقایسه اثر آب آلبالو و آب انار بر سطح سرمی و قابلیت اکسید پذیری چربی های خون و فشار خون در بیماران دیابتی نوع 2

125

مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی بک و مصاحبه انگیزشی بر کاهش وزن، کنترل قند و چربی خون و کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد

126

مقایسه ارتباط سطح سرمی فسفر و کلسیم و منیزیم و روی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک با گروه غیر مبتلا به سندرم متابولیک

127

مقایسه بررسی میزان لپتین در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 با بیماران دیابتی غیر چاق مبتلا به دیابت

128

مقایسه فاکتورهای التهابی راههای هوایی و سرمی افراد مبتلا به آسم با گروه کنترل

129

مقایسه فراوانی اختلال متابولیسم VIT D دربیماران مبتلا به پسوریازیس وافراد غیرمبتلا طی سال های91-1390 دریزد

130

مقایسه فراوانی اخلالا متابولیسم vitD در بیماران مبتلا به پسوریازیس و افراد غیر مبتلا طی سال های 91-1390 در یزد

131

مقایسه نسبت لپتین آزاد به لپتین تام خون در افراد چاق و طبیعی و ارتباط آن با مقاومت به انسولین

132

مقایسه نمرات علائم نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مصرف کننده‌ی 50هزار واحد ویتامینD خوراکی هفتگی و گروه کنترل -کارآزمایی بالینی

133

مقایسه وضعیت انگل روده ای افراد بدون دیابت و دیابتی شهر یزد 91-90

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/23
تعداد بازدید:
285
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal