دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه کاری اساتید
 
درمانگاه پوست بیمارستان شهدای محراب
شنبهدکتر حسین حاجی حسینی
یک شنبهدکتر پریچهر کفایی-دکتر نرگس قانعی
دو شنبهدکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی
سه شنبهدکتر نرگس قانعی
چهار شنبه دکتر اکرم السادات صحاف
پنج شنبه
-----------------------
 
 
درمانگاه بقایی پور بیمارستان شهید صدوقی
شنبه دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی
یک شنبه دکتر اکرم السادات صحاف
دوشنبه دکتر نرگس قانعی
سه شنبه دکتر پریچهر کفایی
چهارشنبه ذکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی
پنج شنبه
----------------------
 
اتاق عمل سرپایی پوست بیمارستان شهدای محراب
شنبه------------------
یک شنبه دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی
دو شنبهدکتر محمد ابرا هیم زاده اردکانی-دکتر اکرم السادات صحاف
سه شنبه -----------------------
چهار شنبه دکتر نرگس قانعی
پنج شنبه دکتر اکرم السادات صحاف
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/02
تعداد بازدید:
124
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/03/03
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal