دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
امور اداری

نام و نام خانوادگی: فرحناز سالاری

مدشرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی

پست سازمانی: رئیس اداره امور عمومی

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

شماره تماس: 36212623-035

نام و نام خانوادگی: فاطمه غلامرضایی شهر بابکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

پست سازمانی: کارگزین

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

شماره تماس: 36212623-035

نام و نام خانوادگی: سعیده جام

مدرک تحصیلی: کارشناس معارف اسلامی

پست سازمانی: مسئول دبیرخانه

شماره تماس :3-36255881(035) داخلی 254

نام و نام خانوادگی: محمد علی زارع

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

پست سازمانی: کارپرداز

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:7 الی 15

شماره تماس: 3-36255881(035) داخلی 243

نام و نام خانوادگی: معصومه دهقانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری دولتی

پست سازمانی: امین اموال

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:7 الی 15

شماره تماس: 3-36255881(035) داخلی 243

نام و نام خانوادگی: محمد حسن خواجه زاده قادر آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

پست سازمانی: انباردار

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:7 الی 15

شماره تماس: 3-36255881(035) داخلی 264

نام و نام خانوادگی: جواد شیرازی

پست سازمانی: نامه رسان

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:7 الی 15

شماره تماس: 3-36255881(035) داخلی 254

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/30
تعداد بازدید:
155

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal