دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفی سازمانی

کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده دندانپزشکی  بنا به پیشنهاد ریاست دانشکده آقای دکتر سیدحسین رضوی طی نامه شماره 82385 مورخ 8/4/1400 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آقای دکتر مسعود میرزایی و موافقت ایشان و هم چنین موافقت آقای دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، در تاریخ 22/9/1400 طی اعتبار نامه شماره 2301/1400 با اخذ کد اختصاصی IR.SSU.DENTISTRY.REC  به مدت دو سال رسماً کار خود را شروع نموده است. این کمیته پایان نامه های دانشجویان عمومی و تخصصی دانشکده دندانپزشکی و طرح های مصوب شورای پژوهشی و  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان را پوشش می دهد و تمام طرح ها و پایان نامه ها در جلسه مطرح شده و نکات اصلاحی پیشنهادی به مجری اعلام می گردد. پس از برگزاری جلسه و تنظیم صورتجلسه مربوطه و تایید توسط رئیس کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش، جهت صدور مصوبه اخلاق پایان نامه ها و طرح های مورد بررسی در سامانه ملی اخلاق در پژوهش تمام اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت گردیده و در نهایت کد اختصاصی صادر شده و به مجریان و دانشجویان از طریق ایمیل ارسال می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/26
تعداد بازدید:
42

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal