دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه پروتز های دندانی

  دکتر سید محمد ابریشم

 استادیار گروه پروتز

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15