دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه اندودانتیکس

 

 
دکتر نوشین فخاری

  استادیار و مدیر گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:   Nooshin_67@ymail.com

 

 

 

 

 

 دکتر مینا آیت اللهی

 دانشیار گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی:  Ayatollahi_mn@yahoo.com


 
 

 

 

 

 

دکتر رضا بیرق شمشیر

استادیار گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:
 

 

 

 

 

  دکتر مهدی تبریزی زاده

  استاد گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  tabrizizadeh@gmail.com

 

 

 

 

 

  استادیار گروه اندودانتیکس
دکتر سیامک سامانی پور

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:   S_samanipoor@yahoo.com

 

 

 

 

 

 
دکتر مریم کاظمی پور

   دانشیار گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  Dr.kazemipoor@gmail.com
 

 

 

 

 

 دکتر فاطمه مختاری

  دانشیار گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:   Mokhtari.f.d@gmail.com
 

 

 

 

 

 دکتر جلیل مدرسی

   دانشیار گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:   Jalil_modaresi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 دکتر محمدحسین یوسفی

  استادیار گروه اندودانتیکس

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:   Usefendo@yahoo.com
 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/10
تعداد بازدید:
266

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal