دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گروه اطفال

  دکترآزاده اعیان

استادیار گروه اطفال

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی: Az.aayan68@gmail.com

 

 

 

  دکتر زهرا بحرالعلومی

دانشیار و مدیرگروه اطفال

  برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

  پست الکترونیکی:  Zbahrololoom@yahoo.com