دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي گروه راديولوژي دهان، فك و صورت

 معرفي گروه آموزشي

رشته راديولوژي دهان ، فك و صورت شاخه اي از علم دندانپزشكي است و حيطه اصلي فعاليت هاي اين گروه ، تشخيص مبتني بر تصويربرداري با تكنيك هاي كلاسيك و نوين راديولوژيك در بررسي ضايعات نواحي دهان ، فك و صورت و انواع تصوير برداري و حفاظت در برابر تشعشعات كاربردي مي باشد و در حيطه هاي مطرح شده داراي فعاليت هاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان دكتراي عمومي و تخصصي و همچنين فعاليت هاي پژوهشي مي باشد.

دانش آموختگان دكتراي تخصصي در اين گروه بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند

     1-احاطه كامل به مباني فيزيكي تصوير برداري ، راديولوژي ، حفاظت و بهداشت اشعه

2-انجام تكنيك هاي مختلف راديوگرافي داخل و خارج دهاني در محدوده دهان ، فك و صورت

3- احاطه كامل به شناخت علائم راديولوژيك بيماري ها و تفسير انواع تصوير برداري هاي دهان ، فك و صورت 

رسالت و اهداف:

1.در اين بخش روند استفاده از اطلاعات جهت تشخيص تصوير برداري، تفسير و شناخت ضايعات دهان فك و صورت مي باشد.

2.تربيت دانش آموختگاني در دو دوره تخصصي و عمومي با داشتن مهارتهاي شناختي، مهارتي و نگرشي در زمينه تكنيك هاي تصويربرداري ، تفسير و شناخت ضايعات دهان و فك و صورت در انواع تصوير برداريها و حفاظت در برابر تشعشعات كاربردي، شناخت ضايعات مفصل گيجگاهي- سينوسهاي پارانازال و غدد بزاقي و تصوير برداري از آنها مي باشد.

3.آموزش به بيماران با توجه به مشكلي كه دارند و درمان مورد نياز (در محدوده وظايف بخش) مي باشد.

4.توانمند سازي دانشجويان و اساتيد در زمينه تازه هاي علمي و انجام تحقيقات كاربردي-بنيادي از طريق جستجو و نقد مقالات نيز مد نظر مي باشد.


نحوه آموزش به بيماران
  :

بيماران با توجه به مشكلي كه دارند و درمان مورد نياز ( در صورتي كه در محدوده وظايف بخش باشد.) آموزش داده مي شوند.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/07
تعداد بازدید:
549

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal