دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي گروه پروتزهاي دنداني

معرفي گروه آموزشي :

رشته پروتزهاي دنداني شاخه اي از علم دندانپزشكي است كه شامل پروتز هاي ثابت و متحرك كامل، متحرك پارسيل ، متحرك فك و صورت و ايمپلنت هاي دنداني مي باشد.حيطه اصلي فعاليت اين بخش آموزش مراحل تهيه ي پروتز هاي ثابت يك واحدي،چند واحدي و بازسازي كامل فكي به صورت ثابت يا متحرك و پارسيل و درمان بيماران مشكلات فكي-صورتي  و اكلوژن، آموزش مراحل باليني و لابراتواري ساخت پروتز ثابت و متحرك مي باشد و در حيطه مطرح شده داراي فعاليت هاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان دكتراي عمومي و تخصصي و همچنين فعاليت هاي پژوهشي مي باشد.

دانش آموختگان دكتراي تخصصي بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند:

1-      شناخت كامل از دستگاه استئوماتوگناتيك و اكلوژن و بيماري هاي آنها

2-      توانايي در تشخيص،طرح درمان و بازسازي نسوج از دست رفته داخلي دهان

3-      توانايي در تشخيص،طرح درمان و بازسازي نسوج از دست رفته خارج دهان

4-      توانايي در تشخيص،طرح درمان و رفع مشكلات اكلوژن و مفصل گيجگاهي فكي

رسالت و اهداف:

1.در اين بخش روند استفاده از اطلاعات علمي جهت بازسازي دندانهاي از دست رفته با استفاده از درمانهاي پروتز متحرك و ثابت مي باشد.

2.تربيت دانش آموختگاني در دو دوره تخصصي و عمومي با داشتن توانمنديهاي شناختي، مهارتي و نگرشي در زمينه مورفولوژي دندانها، مراحل باليني و لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت يك يا چند واحدي، بازسازي كامل فكي، آموزش ايمپلنت و درمان بيماران داراي مشكلات فكي-صورتي و اكلوژن مي باشد.

3..آموزش بيماران پس از تحويل پروتز با دستور العمل هاي كتبي و توضيحات شفاهي توسط اساتيد و دانشجويان صورت مي گيرد.


4.توانمند سازي دانشجويان و اساتيد در زمينه تازه هاي علمي و انجام تحقيقات كاربردي-بنيادي از طريق جستجو و نقد مقالات نيز مد نظر مي باشد.


  نحوه آموزش به بيماران  (پروتز ثابت و متحرك ) :

پس از تحويل پروتز، دستور العملهاي كتبي به بيمار تحويل داده مي شود كه همراه با آن ، استاد و دانشجو توضيحات شفاهي لازم را ارائه مي دهند.

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/07
تعداد بازدید:
572

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal