دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي بخش بيماريهاي لثه

معرفي گروه آموزشي :

رشته درمان لثه شاخه اي از علم دندانپزشكي است و حيطه اصلي فعاليت اين بخش تشخيص و درمان بيماري هاي لثه و بافت هاي نگهدارنده دندانها و دهان و درمان جراحي و بازسازي لثه مي باشد و در حيطه هاي مطرح شده داراي فعاليت هاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان دكتراي عمومي و تخصصي و همچنين فعاليت هاي پژوهشي مي باشد . 

دانش آموختگان دكتراي تخصصي در اين گروه بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند : 

1-      پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماري هاي نسوج نگهدارنده دندان ها 

2-      پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماري هاي پريودنتال مرتبط با ساير رشته هاي دندانپزشكي 

3-      پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماري هاي پريودنتال مرتبط با بيماري هاي سيستميك

4-      تشخيص و درمان بيماران نيازمند به ايمپلنت هاي دنداني

 

رسالت و اهداف 

1.در اين بخش روند استفاده از اطلاعات علمي جهت رفع مشكلات مرتبط با لثه با استفاده از روشهاي درماني مختلف پريودنتال شامل درمانهاي regenerative و resective مي باشد.

2.تربيت دانش آموختگاني در دو دوره تخصصي و عمومي با داشتن توانمنديهاي شناختي، مهارتي و نگرشي در زمينه درمان بيماريهاي لثه اي ، جراحي هاي لثه و ايمپلنت مد نظر مي باشد.

3.آموزش بيماران به منظور كنترل پلاك ميكروبي، نحوه مسواك زدن مناسب و نخ دندان كشيدن در طي جلسات متمادي و با شاخص هاي كنترل پلاك صورت مي گيرد.

4.توانمند سازي دانشجويان و اساتيد در زمينه تازه هاي علمي و انجام تحقيقات كاربردي-بنيادي از طريق جستجو و نقد مقالات نيز مد نظر مي باشد.

 

نحوه آموزش به بيماران  :

از آنجا كه كنترل پلاك جز جدايي ناپذير درمانهاي پريودنتال محسوب مي گردد نحوه مسواك زدن مناسب و نخ كشيدن در طي جلسات متمادي و با شاخص هاي كنترل پلاك و استفاده از عوامل Disclosing آموزش داده مي شود .

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/07
تعداد بازدید:
379

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal