دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي بخش بيماريهاي دهان، فك و صورت

معرفي گروه آموزشي : 

حيطه اصلي فعاليت هاي رشته بيماري هاي دهان ، فك و صورت ، توانايي تشخيص و شناسايي و درمان بيماري هاي مخاط ، غدد بزاقي ، مفصل گيجگاهي قكي و انجام درمان هاي دندانپزشكي براي مبتلايان به بيماري هاي سيستميك مي باشد و در حيطه هاي مطرح شده داراي فعاليت هاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان دكتراي عمومي و تخصصي و همچنين فعاليت هاي پژوهشي مي باشد .

دانش آموختگان دكتراي تخصصي در اين گروه بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند : 

  • تشخيص و درمان بيماري هاي مخاط دهان ، فكين و غدد بزاقي
  • تشخيص و درمان دردهاي صورت و بيماري هاي مفصل گيجگاهي فكي
  • درمان دندانپزشكي براي مبتلايان به بيماري هاي سيستميك
  • توانايي انجام پژوهش در مسائل و مشكلات دهان و دندان در جامعه

لازم به ذكر است گروه تشخيص و بيماري هاي دهان بنا به مصوبه اخير وزارت متبوع به گروه بيماري هاي دهان ، فك و وصورت تغيير نام داد . 

رسالت و اهداف :

 1.در اين بخش روند استفاده از اطلاعات علمي جهت شناسايي سير تحول بيماريهاي دهان و تفكيك اين بيماريها از يكديگر مد نظر بوده و درمان دارويي بيماريها، تشخيص بيماريهاي دهان از جمله اختلالات مربوط به اجزاء متشكله سيستم جونده TMJ و ساختمانهاي وابسته نظير ماهيچه هاي گيجگاهي فكي غدد بزاقي  تظاهرات دهاني بيماريهاي سيستميك و درمان ضايعات دهاني بخصوص براي آن دسته از بيماراني كه مشكلات و معضلات پزشكي دارند، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. 

2.تربيت دانش آموختگاني در دو دوره تخصصي و عمومي با داشتن مهارتهاي شناختي، نگرشي و مهارتي در زمينه بيماريهاي شايع و مهم در قلمرو پزشكي، تلفيقي از آموزشهاي عملي بيمارستاني همچنين درمان هاي دارويي متداول دهان و دندان.....

3.ضمن معاينه بيماران و تشكيل پرونده تشخيص ،بهداشت دهان و دندان توسط دانشجويان، آموزش و آگاهي لازم در ارتباط با وضعيت كلي سلامتي و ارتباط آن با دندانپزشكي، راهنماييها و توصيه هاي لازم جهت ارجاع بيماران به ساير بخشهاي دانشكده صورت مي پذيرد.

4.ارائه دستورالعمل هاي پزشكي ( از جهت نحوه ارائه درمانهاي دندانپزشكي مناسب و اصولي بر مبناي مشورتهاي پزشكي) جهت بيماران خاص ( نظير بيماران پيوند اعضاء، بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي و ايدز و غيره)و بيماراني كه  نياز به انجام مشورت پزشكي قبل از ارائه درمانهاي دندانپزشكي و يا افرادي كه از ديگر مراكز درماني ارجاع داده مي شوند، همچنين معاينه آنان و كارهاي مربوط به آنان نيز انجام مي گيرد.

 نحوه آموزش به بيماران  : 

ضمن معاينه بيماران و تشكيل پرونده تشخيص ،بهداشت دهان و دندان به آنان آموزش و آگاهي لازم در ارتباط با وضعيت كلي سلامتي و ارتباط آن با دندانپزشكي داده مي شود.

از آنجا كه بخش تشخيص و بيماريهاي دهان بعنوان رابط اوليه بيماران با ساير بخشهاي درماني و دانشكده مي باشد، راهنمايي ها و توصيه هاي لازم جهت ارجاع بيماران به ساير بخشهاي دانشكده صورت مي پذيرد.

 
ساير موارد : 

اين بخش وظيفه ارائه دستورالعمل هاي پزشكي ( از جهت نحوه ارائه درمانهاي دندانپزشكي مناسب و اصولي بر مبناي مشورتهاي پزشكي ) را جهت بيماران خاص ( نظير بيماران پيوند اعضاء، بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي و ايدز و غيره)و بيماراني كه  نياز به انجام مشورت پزشكي قبل از ارائه درمانهاي دندانپزشكي و يا افرادي كه از ديگر مراكز درماني ارجاع داده مي شوند  ، مورد معاينه قرار داده و كارهاي مربوط به آنان را نيز انجام مي دهند.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/07
تعداد بازدید:
940

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal