دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي بخش آسيب شناسي دهان، فك و صورت

معرفي گروه آموزشي :

رشته آسيب شناسي دهان ، فك و صورت شاخه اي از علم دندانپزشكي است و حيطه اصلي فعاليت هاي اين گروه ، شامل آگاهي از اتيولوژي و روند بيماري ها و شناخت و گزارش تغييرات ميكروسكوپي ايجاد شده در بافت و تشخيص ريز بيني ضايعات ناحيه دهان ، فك و صورت مي باشد و در حيطه هاي مطرح شده داراي فعاليت هاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان دكتراي عمومي و تخصصي و همچنين فعاليت هاي پژوهشي مي باشد .

دانش آموختگان دكتراي تخصصي در اين گروه بايد در انتهاي دوره مهارت هاي زير را كسب نمايند :

1- توانايي انجام مراحل آماده سازي نمونه هاي بافتي با تكنيك هاي مختلف و تشخيص ميكروسكوپي ضايعات دهان و فك و صورت

2- آشنايي با تغييرات باليني و راديوگرافي بيماري ها و شناخت ماهيت اين تغييرات

3- شناخت تغييرات ميكروسكوپي ضايعات ، مكانيسم ايجاد اين تغييرات و ارتباط آنها با علائم باليني بيمار

4- شناخت بيماري هاي سيستميك و تأثير آنها در دهان و فك و صورت

5- توانايي آموزش ، پژوهش و دستيابي مشاركت به منابع علمي


رسالت و اهداف

1.در اين بخش روند استفاده از تشخيص ريز بيني ضايعات ناحيه دهان و فك و صورت انجام مي شود و در حول اين محور فعاليتهاي آموزشي نظري و عملي جهت دانشجويان و دستياران و همچنين فعاليتهاي پژوهشي صورت مي گيرد.

2.تربيت دانش آموختگاني در دو دوره تخصصي و عمومي با داشتن توانمنديهاي شناختي، مهارتي و نگرشي در تشخيص ضايعات ناحيه دهان و فك و صورت انجام مي گيرد و شامل آموزش آسيب شناسي، جنين و بافت شناسي دهان مي باشد.

3.در اكثر موارد، بيماران بطور مستقيم با اين بخش ارتباط ندارند و در مواقع خاص تحت معاينه قرار مي گيرند.

4.توانمند سازي دانشجويان و اساتيد در زمينه تازه هاي علمي و انجام تحقيقات كاربردي-بنيادي از طريق جستجو و نقد مقالات نيز مد نظر مي باشد.


نحوه آموزش به بيماران :

در اكثر موارد بيماران بطور مستقيم با بخش پاتولوژي ارتباط ندارند بلكه نمونه هاي بيوپسي مربوط به بيماران كه توسط بخشهاي مختلف دندانپزشكي به اين مركز ارجاع داده مي شوند مورد آزمايش و تشخيص ريزبيني قرار مي گيرند .

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/07
تعداد بازدید:
239

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal