دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شوراي پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دهان و دندان

دكتر فاطمه اولياء

استاديار گروه بيماريهاي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Dr.owlia@gmail.com

 

دكتر زهرا بحرالعلومي

دانشيار گروه دندان پزشكي كودكان

پست الكترونيكي : Zbahrololoom@yahoo.com

 

دكتر مهناز حاتمي

استاديار گروه پروتزهاي دنداني

پست الكترونيكي : hatamimahnaz@yahoo.com

 

دكتر عبدالرحيم داوري

استاد گروه دندانپزشكي ترميمي

پست الكترونيكي : rdavari2000@yahoo.com

 

دكتر فهيمه رشيدي

دانشيار گروه پريودانتيكس

پست الكترونيكي: Rashidimeibodi.fahimeh@gmail.com

 

دكتر سيد حسين طباطبايي

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي : taba48971@gmail.com

 

دكتر مريم كاظمي پور

استاديار گروه اندودانتيكس

پست الكترونيكي : Dr.kazemipoor@gmail.com

 

دكتر جليل مدرسي

دانشيار گروه اندودانتيكس

پست الكترونيكي : Jalil_modaresi@yahoo.com

 

دكتر محمدعلي مروتي شريف آباد

استاد گروه آموزش بهداشت

پست الكترونيكي : morowatisharif@yahoo.com

 

دكتر صغري ياسايي

استاد گروه ارتودانتيكس

پست الكترونيكي : syassaei@yahoo.com

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
402

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal