دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شوراي پژوهشي

دكتر محمد حسن اخوان كرباسي

استاديار بيماريهاي دهان، فك و صورت

پست الكترونيكي: pooriakarbassi@gmail.com

 

دكتر حكيمه احديان

دانشيار بيماريهاي دهان، فك و صورت

پست الكترونيك: dr_ahadian@yahoo.com

 

دكتر محسن برزگر

استاديار جراحي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Mohsen.barzegar90@gmail.com

 

دكتر زهرا بحرالعلومي

دانشيار گروه دندانپزشكي اطفال

پست الكترونيكي: Zbahrololoom@yahoo.com

 

دكتر مهدي تبريزي زاده

دانشيار گروه اندودانتيكس

پست الكترونيكي: tabrizizadeh@gmail.com

 

دكتر محمد حسين توده زعيم

دانشيار گروه ارتودانتيكس

پست الكترونيكي: Zaeim44@yahoo.com

 

دكتر مهناز حاتمي

استاديار گروه پروتزهاي دنداني

پست الكترونيكي: hatamimahnaz@yahoo.com

 

دكتر آمنه حسيني

استاديار دندانپزشكي جامعه نگر

پست الكترونيكي: shohrehosseini@yahoo.com

 

دكتر سيد حسين رضوي

استاديار گروه راديولوژي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: h.razavi6147@gmail.com

 

دكتر سيد حسين طباطبايي

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Taba48971@gmail.com

 

دكتر حسين آقا عقيلي

دانشيار گروه ارتودانتيكس

پست الكترونيكي: Hosseinaghily@gmail.com

 

دكتر فرناز فراهت

استاديار گروه ترميمي و زيبايي دندان

پست الكترونيكي: Farnaz.farahat@gmail.com

 

دكتر عباس فلاح تفتي

دانشيار گروه پروتزهاي دنداني

پست الكترونيكي: abbassfallah@gmail.com

 

دكتر حسين فلاح زاده

استاد گروه آمار زيستي

پست الكترونيكي: hoofab@yahoo.com

 

دكتر مريم كاظمي پور

استاديار گروه اندودانتيكس

پست الكترونيكي: Dr.kazemipoor@gmail.com

 

دكتر سيد مصطفي محمودي

استاديار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Mahmoudim16@gmail.com

 

دكتر جليل مدرسي

دانشيار گروه اندودانتيكس

پست الكترونيكي: Jalil_modaresi@yahoo.com

 

دكتر فرزانه السادات وزيري

استاديار گروه پريودانتيكس

پست الكترونيكي: Farzane.vaziri@gmail.com

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
104
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal