دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارشناسان پژوهشي

نام و نام خانوادگي: خانم مهديه خضري

پست سازماني: كارشناس پژوهشي

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد پژوهشهاي علوم اجتماعي

برنامه كاري: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الي 15

پست الكترونيك: pajoheshdentyazd@gmail.com

داخلي: 258

 

نام و نام خانوادگي: خانم مرضيه مومني

پست سازماني: كارشناس پژوهشي

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد آموزش سلامت

برنامه كاري: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الي 15

پست الكترونيك: sdoh@ssu.ac.ir

شماره تماس: 36212307-035

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
161
يزد، ميدان باهنر،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد
37240171 - 035
Powered by DorsaPortal