دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي واحد

دكتر محمد حسن اخوان كرباسي

استاديار بيماريهاي دهان، فك و صورت

پست الكترونيكي: pooriakarbassi@gmail.com

دكتر فاطمه اولياء

استاديار گروه بيماريهاي دهان، فك و صورت

پست الكترونيكي: Dr.owlia@gmail.com

دكتر فاطمه آيت اللهي

استاديار گروه درمان ريشه

پست الكترونيكي: Ayatollahi_mn@yahoo.com

دكتر محسن برزگر

استاديار جراحي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Mohsen.barzegar90@gmail.com

دكتر مهدي تبريزي زاده

دانشيار گروه درمان ريشه

پست الكترونيكي: tabrizizadeh@gmail.com

دكتر مهناز حاتمي

استاديار گروه پروتزهاي دنداني

پست الكترونيكي: hatamimahnaz@yahoo.com

دكتر آمنه حسيني

استاديار دندانپزشكي جامعه نگر

پست الكترونيكي: shohrehosseini@yahoo.com

دكتر فهيمه رشيدي

دانشيار گروه بيماري هاي لثه

پست الكترونيكي: Rashidimeibodi.fahimeh@gmail.com

دكتر سيد حسين رضوي

استاديار گروه راديولوژي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: h.razavi6147@gmail.com

دكتر سيد حسين طباطبايي

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Taba48971@gmail.com

دكتر فرناز فراهت

استاديار گروه ترميمي و زيبايي دندان

پست الكترونيكي: Farnaz.farahat@gmail.com

دكتر مريم كاظمي پور

دانشيار گروه درمان ريشه

پست الكترونيكي: Dr.kazemipoor@gmail.com

دكتر سيد مصطفي محمودي

استاديار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت

پست الكترونيكي: Mahmoudim16@gmail.com

دكتر فريده السادات مهدوي

استاديار گروه پروتزهاي دنداني

پست الكترونيكي: Farideh_mahdavi@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/03
تعداد بازدید:
408

یزد-میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- دانشکده بهداشت

 تلفنخانه : 14-38209100(035)

 
Powered by DorsaPortal