دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگاه هاي برگزار شده 6 ماهه اول 1398

عناوین کارگاه های برگزار شده سال1398

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

محل کارگاه

محتوای آموزشی

آشنایی با دستورالعمل ها و آئین نامه های کمیسیون نشریات

1398/05/16

سرکار خانم رضیه یزدان نیا

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

دستورالعمل های کمیسیون

کارگاه آموزش تکمیل و به روز رسانی وب سایت مراکز تحقیقاتی و کتابخانه ها

1398/04/31 لغایت 1398/05/01

سرکار خانم مهندس مرضیه شیخ علیشاهی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

-

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

1398/03/29

سرکار خانم مریم دهقانی

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

Pubmed, Scopus,ISI
 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/20
تعداد بازدید:
538
Powered by DorsaPortal