دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگاه سال 1397

عناوين كارگاه هاي برگزار شده سال1397

عنوان كارگاه

زمان

مدرس

محل كارگاه

محتواي آموزشي

كارگاه فهرست نويسي و ديجيتال سازي منابع

1397/11/09

سركار خانم زهره سرتيپ زاده

كتابخانه مركزي

-

آشنايي با آئين نامه هاي پژوهشي

1397/07/30

جناب آقاي دكتر محمود وكيلي

سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري

-

كارگاه منابع و بانك هاي الكترونيكي

1397/07/08

سركار خانم مريم دهقاني

سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري

Scopus, Google Scholar

آشنايي با اخلاق نشر و سرقت ادبي

1397/06/11

سركار خانم دكتر پريسا خاني

سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري

-

سامانه اطلاعات پژوهشي و نحوه ورود طرح هاي پژوهشي و مقالات

1397/05/29

سركار خانم زهرا ايازي

سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري

-

علم سنجي

1397/04/26 لغايت 1397/05/09

سركار خانم مريم دهقاني

سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري

-

كارگاه آشنايي با وب سايت هاي كتابخانه اي

1397/04/17

سركار خانم زهره سرتيپ زاده

كتابخانه مركزي

-

كارگاه آشنايي با مالكيت فكري و انواع آن

1397/02/31 لغايت 1397/03/28

سركار خانم صفيه السادات حيدري

سالن جلسات معاونت تحقيقات و فناوري

Intellectual property and Patented

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/27
تعداد بازدید:
531
Powered by DorsaPortal