دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اهداف كتابخانه
1- تعيين و اتخاذ سياست هاي كلي كتابخانه اي براي كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي تابعه

2- شناخت نيازهاي اطلاعاتي كاربران كتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته هاي آموزشي دانشگاه

3- سفارش و خريد منابع اطلاعاتي اعم از كتاب هاي فارسي و لاتين، منابع الكترونيك در زمينه هاي فعاليت آموزشي دانشگاه و ارتقاي سطح كمي و كيفي آن در جهت پاسخ گويي هر چه بيشتر به نياز مراجعان

4- گردآوري پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي مصوب در دانشگاه و بارگذاري آن ها در كتابخانه ديجيتال

5-  فراهم آوردن امكانات و تسهيلات فيزيكي كافي و مناسب براي استفاده از منابع در داخل كتابخانه

6- امانت منابع اطلاعاتي شامل كتاب، نشريه و سي دي به اعضاء

7- كامپيوتري كردن خدمات كتابخانه اي به منظور تسهيل در دسترسي به منابع كتابخانه

8- ارايه خدمات بهنگام، دقيق وكامل از طريق همكاران كتابدار به تمام مراجعان

9- تهيه راهنما و بروشورهايي به منظور آگاه كردن اساتيد و دانشجويان از منابع و خدمات كتابخانه

10-  نظارت بر امور كتابخانه اي كتابخانه هاي تابعه دانشگاه

11-  نظارت، كنترل و پشتيباني از نرم‌افزار كتابخانه به منظور ارائه خدمات كتابخانه به صورت الكترونيكي

12-  فهرستنويسي، رده بندي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه

13-  روزآمدسازي  پايگاههاي اطلاعاتي كتب، مجلات، پايان نامه ها و سي دي هاي موجود در كتابخانه در نرم افزار كتابخانه

14-  دسترس پذير نمودن پايگاههاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي معتبرآنلاين كه از طريق كنسرسيوم  وزارت بهداشت در اختيار دانشگاه  قرار دارد.

15-  برگزاري مستمر كارگاههاي آموزشي اطلاع يابي و آشنايي با منابع الكترونيك براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه

16-  تهيه مقالات و منابع كمياب موردنياز اعضاء هيأت علمي و دانشجويان از طريق خدمات تحويل مدرك

17-  تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاه

18-  بكارگيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني و تكنولوژي هاي پيشرفته اطلاعاتي در جهت استفاده  بهينه از نيروي انساني، منابع  و امكانات به منظور اشاعه سريعتر اطلاعات، افزايش دسترسي به آن

19-  بررسي و ارزيابي وضعيت موجود كتابخانه ها و خدمات كتابخانه اي از نظر كمي و كيفي

20-  انبار گرداني و وجين دوره اي و به روز نمودن كتابهاي موجود در كتابخانه هاي دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/17
تعداد بازدید:
588
Powered by DorsaPortal