دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي

عناوين اهداف مركز:

1)    توليد بانك سلول­هاي بنيادي جنيني انساني.

2)    توليد بانك سلول­هاي بنيادي بالغ انساني.

3)    تمايز سلول­هاي بنيادي جنيني انساني به انواع رده هاي سلولي انساني.

4)    استفاده از سلول­هاي تمايزيافته از سلول­هاي بنيادي انساني در مطالعات سلول درماني در حيوانات.

5)    مطالعات مهندسي بافت در حوزه توليد مثل انساني.

6)    توليد بانك سلول­هاي بنيادي جنيني موشي.

7)    توليد بانك سلول­هاي بنيادي بالغ حيواني (موش، رت و...).

8)    استفاده از سلول­هاي تمايزيافته از سلول­هاي بنيادي حيواني در مطالعات سلول درماني در حيوانات.

9)    مطالعات مهندسي بافت در حوزه توليد مثل حيوانات.

10)           تاسيس انستيتو پزشكي بازساختي در حوزه توليد مثل.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/19
تعداد بازدید:
784
يزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
(262) 38247085 - 035
Powered by DorsaPortal