دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

 

§ شرح وظايف سرپرستار :

·       بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت  به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات

·       تنظيم برنامه كار وتقسيم كار پرسنل تحت نظارت در شيفت هاي مختلف

·       برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار

·       برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استاندارد ها محيط فيزيكي وسايل وتجهيزات

·       پيش بيني نياز هاي بخش از نظر امكانات وتجهيزات موجود ولوازم مصرفي وپيگيري آن

·       برنامه ريزي جهت تغيير وتحول تجهيزات بخش در هر شيفت كاري

·       تشكيل جلسات درون بخشي وجلب مشاركت پرسنل در جهت حل مشكلات بخش

·       توجه به نياز هاي پرسنل وايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

·       شركت در جلسات مديران وارائه نياز هاي كاركنان وبيماران جهت بهبود وضعيت

·       مشاركت وهمكاري دربرنامه آموزش ضمن خدمت

·       كنترل حضور وغياب پرسنل تحت سرپرستي

·       تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

·       كنترل وپيگيري وثبت واجراي دستورات پزشك ونظارت بر اجراي آن

 

 

 

 

شرح وظايف پرستاران بخش جراحي عمومي وجراحي زنان

 تعداد پرستاران بخش جراحي :10 نفر

انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استاندارد هاي  خدمات پرستاري  وثبت وپيگيري آن مانند: تآمين بهداشت ،تغذيه ،خواب ، نياز هاي دفعي، كنترل علايم حياتي

    ECGانجام مراقبت هاي تشخيصي درماني تجويز شده مانند مايعات وريدي ،تزريق خون ،

 سوند فولي ،سوند معده وآتل گيري ivline

انجام اقدامات اوليه احياي قلبي ريوي با حضور تيم احيا

ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از بخش به بخش ديگر وارائه گزارشات مربوط

ارائه اقدامات پرستاري قبل وبعد از عمل

راهنمايي ومشاوره با مدد جو در صورت ارجاع به ساير منابع تخصصي ،حمايتي ،اجتماعي

انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت

ترخيص و آماده سازي بيمار

تحويل گرفتن بخش از پرسنل شيفت قبل به پرسنل شيفت بعد بر بالين بيماران

شركت وهمراهي با پزشكان در محيط بيماران

ثبت كليه اقدامات انجام شده

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/28
تعداد بازدید:
318
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/23
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal