دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

شرح وظايف:

-         برنامه ريزي و مديريت راديولوژي جهت اجراي استاندارها ، خط مشي ها ، خدمات با كيفيت. 

-         كنترل و نظارت بر معيارهاي رفتار شغلي ( نظم و انضباط اداري پرسنل، حضور و غياب ورضايتمندي بيماران ...)

-برنامه ريزي ومديريت بخش سونوگرافي وهماهنگي با ساير بخش هاي بستري
-  برنامه ريزي جهت موارد بحراني بخش

-  حضور در جلسات وكميته هاي بيمارستاني برحسب ضرورت

-    نظارت بر رعايت اصول ايمني كاركنان وبيماران

-    تنظيم برنامه كشيك پرسنل درشيفت هاي مختلف

-    راهنمائي مراجعين و تكريم ارباب رجوع

-   كنترل و نظارت بر روند پذيرش بيماران

- تشكيل جلسات با كاركنان خود، برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها

- پيگيري آموزش هاي لازم در جهت ارتقاء توانمندي كاركنان بخش(شركت در كلاسهاي برگزار شده توسط واحد آموزش ، هماهنگي با شركت مربوطه در خصوص استفاده از تمام امكانات دستگاه هاي خريداري شده)

        

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/18
تعداد بازدید:
400
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/28
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal