دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

          شرح مسئوليت كارشناس مسئول آزمايشگاه

·         مسئوليت اجراي صحيح روش هاي اجرايي در بخش مربوطه

·         مسئوليت اجراي صحيح مندرجات كتابچه راهنماي انجام آزمايش ها

·         نظارت بر انجام صحيح فعاليت هاي مربوط به كنترل كيفي

·         برنامه ريزي ونظارت بر عملكرد كاركنان در بخش مربوطه

·         مسئوليت هماهنگي با مدير كيفي در جهت حفظ وبهبود سيستم مديريت كيفيت

·         مسئولت هماهنگي با مدير فني به منظور تضمين كيفيت نتايج آزمايش ها

·         مسئوليت تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان وارائه آن به مدير آموزش

·         نظارت بر اجراي صحيح دفع پسماند در بخش مربوطه

·         نظارت بر اجراي نحوه كنترل ونگهداري تجهيزات در بخش مربوطه

·         نظارت بر نظافت سطوح كار وكف آزمايشگاه در بخش مربوطه

·         نظارت برگزارش دهي موارد بحراني در اسرع وقت به بخش ها باتلفن يك طرفه و ثبت در دفتر بحراني و اقدام به تكرار مجدد

·         نظارت بر تغيير محدوده رنج  نرمال كيتهاي ازمايشگاهي در صورت تعويض لات نامبر يا كيت جديد با تاييد مسئول فني ومسئول سيستم his

·        -اماده كردن درخواست ها براساس نقطه سفارش و تحويل  به مسئول تجهيزات پزشكي ،بعدازتاييدتجهيزات پزشكي كه مطابقت با سامانه تجهيزات پزشكي باشد به تاييد مدير بيمارستان رسيده وتحويل كارپردازجهت خريد مي شود.

 

1-تعيين هويت بيمار و تطابق دفترچه بيمار با خود بيمار وچك نمودن تاريخ اعتبار ونسخ

2-اشنايي كامل در مورد الزامات نمونه گيري و شرايط انجام ازمايش

3-پذيرش تمام بيماران در كامپيوتر و تحويل ليبل و رسيد به بيماران

4-گرفتن ليست بيمه در پايان هر ماه 

5-جوابدهي به بيماران در شيفت  صبح (ساعت 12-10) وعصر

وظايف كاردان يا كارشناس بخش بيوشيمي ادرار

1.كنترل نوار ادراري و پروتئين ادرار با محلول بهار افشان  ثبت در دفتر كنترل كيفي

2.نوار زدن و سانتريفيوژ و بررسي ميكروسكوپي نمونه هاي ادرار از ساعت 9تا13

3.انجام نمونه هاي,UC UA,SC,SEو سانتريفيوژ ادرار 24ساعته از ساعت 9:30 تا ساعت 13وانجام پروتئين ادرار 24ساعته

4.انجام نمونه گيري از ساعت 11تا13

5.انجام نمونه هاي اورژانسي در كوتاهترين زمان ممكن

 6.گزارش موارد بحراني در اسرع وقت به بخش ها باتلفن يك طرفه و ثبت در دفتر بحراني و اقدام به تكرار مجدد

وظايف بخش نسخه نويسي

1.زدن تمام ليبل هاي لوله ها و ظرف هاي آزمايشات از ساعت 7:30 تا ساعت  9

2.تعيين هويت بيمار

3.توضيح به بيماران در مورد شرايط و جواب دهي آزمايشات

4.ثبت ساعت خونگيري بيمار

5.مرتب كردن ميز و چيدن لوله هاي آزمايشات بعد از اتمام كار

وظايف بخش نمونه گيري

1.گرفتن نمونه خون مراجعه كنندگان از ساعت 7:30 تا9:30

2.رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي پوشيدن دستكش و ....

3.كنترل دقيق مشخص ليبل برچسب روي نمونه هابا نام بيمار،نوع آزمايش و...

4.آشنايي با اصول صحيح نمونه گيري

5.آشنايي با اقدامات پيشگيري يا اصلاحي در برخورد با حوادث مخاطره انگيز

 

وظايف كاردان يا كارشناس بخش هماتولوژي

1.انجام نمونه هاي,PT  CBC, ESR,PTTو كراس مچ از ساعت 9:30 تا قبل از ساعت 13

2.دادن خون كنترل به دستگاه و ثبت در دفتر كنترل كيفي

3.در صورت برداشتن آنتي ژن هاي گروه خوني جديد ثبت در برگه خروج روي يخچال و انجام كنترل كيفي گروه خون با كورد خون يا نمونه اي كه در روز قبل مثبت شديد بوده است و ثبت در برگه كنترل آنتي ژن ها

4.گزارش موارد بحراني در اسرع وقت به بخش ها باتلفن يك طرفه و ثبت در دفتر بحراني

5.انجام نمونه گيري از ساعت 9:30 تا11

6.ارسال جواب ها به بخش جوابدهي و همچنين در دفتر

7.انجام شستشو روزانه و هفتگي دستگاه ثبت در log book

8.قراردادن نمونه ها در يخچال و انجام آزمايشات تا قبل از ساعت 13


 

شرح وظيفه كاردان يا كارشناس سرولوژي

1.انجام نمونه خون هاي دريافتي از بخش هاي بستري و اورژانس در ساعت 7:30

2.دادن نمونه كنترل به دستگاه الكتروليت آنالايزر و ثبت در مدلب

3.دادن فيلتربه اسپكتروفتومتر و ثبت در دفتر

4. گزارش موارد بحراني در اسرع وقت به بخش ها باتلفن يك طرفه و ثبت در دفتر بحراني و اقدام به تكرار مجدد

3.انجام آزمايش UA اورژانسي تا قبل از ساعت 9:30

4.انجام آزمايش هاي  PTT,PT تا ساعت 9:30

5.آوردن خون از اتاق نمونه گيري و جدا كردن سرم

6.جدا كردن نمونه هاي تيروئيد-فريتين-پرولاكتين HIV,HCV,HBS و تطبيق با ليست و قرار دادن در فريزر

7.انجام تمام نمونه هاي دريافتي تا قبل از ساعت 13

8.شستشوي دستگاهNa-K  و ثبت در log book

9.درصورت برداشتن كيت از يخچال ثبت در برگه خروجي روي يخجال و در صورت باز كردن كيت جديد گذاشتن كنترل و ثبت در دفتر كنترل كيفي سرولوژي

10.تحويل دفتر در ساعت 11 به مسئول جوابدهي

11.در صورت نمونه هموليز ،ليمپيك،كم ثبت در دفتر عدم انطباق و زنگ به بخش مربوطه براي تكرار نمونه

12.مرتب كردن بخش در پايان كار

 

شرح وظايف كاردان يا كارشناس بخش بيوشيمي

1.ثبت ترولب نرمال در دفتر كنترل كيفي و در صورت بالا يا پايين بود اقدام عمل اصلاحي مانند عوض كردن محلول-تكرار و ...

2.انجام نمونه هاي بخش هاي بستري و اورژانس تا قبل از ساعت 8:30 و ثبت در كامپيوتر و انجام نمونه هاي ESR,CBC تا قبل از ساعت 9:30

3. گزارش موارد بحراني در اسرع وقت به بخش ها باتلفن يك طرفه و ثبت در دفتر بحراني و اقدام به تكرار مجدد

4.اوردن نمونه از داخل اتاق نمونه گيري و جدا كردن سرم و گرفتن ليست كار، دادن نمونه ها به دستگاه و ثبت جواب ها در دفتر

5.در صورت مشاهده جواب هاي خارج از رنج تكرار نمونه يا در صورت لزوم عوض كردن محلول و بررسي سابقه بيمار

6. ارسال جواب ها به  سيستم جوابدهي

7. انجام تمام نمونه ها تا قبل از ساعت 13

8. در صوردت مشاهده هموليز و ليمپيك كم و .... ثبت در دفتر عدم انطباق و اطلاع به بخش مربوطه

9.جمع كردن نمونه و محلول ها و گذاشتن در يخچال ،خالي كردن فاضلاب و خاموش كردن دستگاه

10. در صورت داشتن نمونه از اورژانس يا نمونه اورژانسي جدا كردن سريع نمونه ها و دادن به دستگاه به صورت stat

11.مرتب كردن بخش در پايان كار و پر كردن log book دستگاه


  

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/18
تعداد بازدید:
1626
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/15
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal