دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظايف

شرح وظايف سرپرستار :

·        تنظيم برنامه كار كاكنان تحت  نظارت در شيفت هاي مختلف 

·        برنامه ريزي جهت تحويل وتحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

·        برنامه ريزي جهت ارتق و كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

·        تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات مربوطه

·        برقراري حسن تفاهم بين كاركنان مربوطه و ساير واحدها

·        برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و حرفه اي پرستاري

·        همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

·        تكميل فرم ارزشيابي كاركنمان جهت پرسنل تحت سرپرستي

 

 

شرح وظايف پرستار :

ثبت مشخصات بيمار در برگه هاي پرونده و گزارش هاي پرستاري

اجراي دقيق دستورات دارويي

ثبت صحيح گزارش هاي پرستاري

انجام اقدام هاي اوليه بيمار اعم از نوارقلب ،رگ گيري آزمايشات

كنترل دستگاه الكتروشوك و شوك قلبي
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/18
تعداد بازدید:
329
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/23
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal