دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بخش دياليز

بخش دياليز

محدوده عملكرد : اين بخش قادر به پذيرش بيماران مبتلا به  HBS+ نميباشد و اين بيماران بايستي اعزام شوند.

الزامات كيفي: پرستار دوره ديده دياليز  دستگاه دياليز

موقعيت قرار گيري بخش: اين بخش در شمالي ترين قسمت ساختمان اصلي بيمارستان در انتهاي راهرو بخش اطفال قرار گرفته است . بخش شامل يك اتاق اصلي در سمت راست راهرو 3 دستگاه دياليز مدل   Fresenius4008  وسه تخت ويك اتاق با تجهيزات تصفيه آب (سيستم RO)در سمت چپ مجاور نمازخانه مي باشد. اين بخش در شهريور ماه سال 1387 تاسيس وبا دو بيمار شروع بكار كرد.در دي ماه 1390وسعت بخش دياليز افزايش داده شدو هم اكنون در تمام روز هاي جهت ارائه خدمت به بيماران دياليزي فعال مي باشد.

طيف بيماران بستري: بيماران نيازمند دياليز

تجهيزات بخش : يك دستگاه ساكشن پرتابل ، يك دستگاه الكتروشوك ،دستگاه گلوكومترودستگاه فشار سنج جيوه اي ،يك عدد وزنه طبي مي باشد كه پرستار دياليز بايد در كار كردن با اين دستگاه آموزش ديده وبه تنهايي قادر با استفاده از آنها باشد.

مقررات داخلي بخش:

وظايف پرستار در شروع دياليز :

·         كنترل آخرين آزمايشا ت بيمار

·         تصميم گيري دررابطه با تصحيح اختلالات الكتروليتي با توجه به پروتكل هاي بخش وبا توجه به آزمايشات بيمار

·         حضور پرستار مسئول در نزديكي بيمار به صورت مستمر وعكس العمل به موقع به در خواست كمك بهيار

·         آموزش موارد مورد نياز بيمار د رمورد مراقبت از خود براساس نياز فرد مثل تغذيه ،روش مراقبت از فيستول و استفاد هاز دارو يا مشكلات احتمالي بيمار

·         توجه به مشكلات اقتصادي اجتماعي بيمار وصحبت با وي ومددكاري

·         كنترل علائم حياتي وكنترل محل تزريق ووضعيت دستگاه هريك ساعت در مورد بيماران stable

·         كنترل علائم حياتي وكنترل محل تزريق ووضعيت دستگاه هريك ساعت در مورد بيماران unstableوموارد اورژانسي

·         تزريق هپارين به صورت مداوم يا متناوب

·         كنترل  ست وصافي بيمار از نظر وجود لخته

·         كنترل عروق بيمار از نظر كنترل افزايش فشار در آنها

·         برخورد منسب به در خواست كمك بيمار

·         ويزيت بيماران همراه پزشك

·         توجه به حال بيمار وواقدامات در ماني اورژانس در موارد مورد نياز واطلاع موارد خاص به پزشك

·         سپردن بيماران در هنگام خروج ازبخش به ديگر پرسنل

·         توجه به زمان دياليز بيمار

وظايف پرستار در پايان دياليز

·         قبل از قطع دياليز علائم حياتي كنترل گرددتا در صورت نياز سرم داده شود

·         شستن دستها قبل از قطع بيمار از دستگاه

·         برگرداندن خون بيمار به طور كامل وبه روش استريل

·         جدانمودن سوزنها وجمع آور ي در سفتي باكس

·         جدا كردن ستها وريختن آنها درون كيسه زباله به صورتيكه كمترين آلودگي ايجادشود .

·         نگه داشتن محل تزريق د رمورد بيماران بد حال يا بي حال

·         كنترل خونريزي محل تزريق وگذاشتن پانسمانن استريل روي محل تزريق سوزنها

·         كنترل مجدد علائم حياتي ووزن بيمار

·         تزريق اريتروپويتين به روش صحيح وبا كنترل فشار خون

·         اطمينان از كاهش وزن مناسب بيمار

·         اطمينان از stableشدن بيمار جهت خروج از بخش

·         نوشتن دياليز شيت با گزارش كامل در پرونده بيمار (وارد كردن اقلام مصرفي بيمار در سيستم HIS

·         نظارت برضدعفوني كردن دستگاه واسكراب بخش توسط خدمات طبق پروتكل بخش

·         خاموش نمودن دستگاه وسيستم تصفيه آب RO

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
1794
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/28
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal