دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
تقویم آموزشی کارکنان سال 1401
تقویم آموزشی دوره های غیر حضوری سال 1401 دانشکده پردیس بین الملل
 
 

ردیف

عنوان دوره ها یا پودمانهای آموزشی

میزان ساعت دوره

مشاغل شرکت کنندگان

مجری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری آزمون

نامه

منبع

1

رمضان با قرآن

8 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

معاونت

6 و 7 اردیبهشت

10 الی10/30

نامه

منبع

2

آموزش بیماریهای شایع در محل کار

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

2و 3 خرداد

 11الی11/30

 نامه

 منبع

3

رهبری تحول درسازمان

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

8 و 9 اردیبهشت

 11الی11/30

 نامه

 منبع

4

راهبردهای آموزش و توان افزایی کارکنان

6 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

17 و 18 خرداد

 11الی11/30

 نامه

 منبع

5

افول موریانه وار آمریکا

6 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

22 و 23 خرداد

 11الی11/30

 نامه

منبع

6

ارگونومی در محیط کار

8 ساعت شغلی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

5 و 6 تیر

 11الی11/30

 نامه

منبع

7

کمک های اولیه و امداد

8 ساعت عمومی

کلیه پستها و کلیه رشته ها

پردیس بین الملل

21 و 22 تیر

 11الی11/30

نامه منبع

8

9

10

11

12

13

14

15

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/31
تعداد بازدید:
60
آدرس: يزد، كيلومتر 5 جاده قديم بافق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد واحد پرديس بين الملل
تلفن: 38367634-035
Powered by DorsaPortal