دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه درمانگاه
*برنامه صبح درمانگاه تخصصي بيمارستان حضرت وليعصر (عج) بافق*

تخصص

شنبه

يكشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

متخصص داخلي

خانم دكتر حسيني

خانم دكتر حسيني

خانم دكتر ابوترابي

خانم دكتر ابوترابي

خانم دكتر ابوترابي

خانم دكتر ابوترابي

متخصص اطفال

خانم دكتر صوابيه

خانم دكتر صوابيه

خانم دكتر حبيبيان

خانم دكتر صوابيه

-

-

متخصص زنان

خانم دكتر بصيرت

خانم دكتر عمادي

خانم دكتر بصيرت

خانم دكتر عمادي

 

خانم دكتر عمادي

خانم دكتربصيرت/عمادي

متخصص قلب

-

-

خانم دكتر برزگري

-

خانم دكتر برزگري

-

متخصص جراحي

-

آقاي دكتر توانا

-

-

-

-

متخصص چشم

آقاي دكتر نقيبي

-

آقاي دكتر نقيبي

-

آقاي دكتر نقيبي

آقاي دكتر نقيبي

متخصص ارتوپدي

-

-

-

-

آقاي دكتر قيصري

-

فوق تخصص آسم و آلرژي

-

-

-

-

-

آقاي دكتر حاتمي

متخصص عفوني

-

-

-

-

آقاي دكتر هاشمي

آقاي دكتر هاشمي

متخصص مغز و اعصاب

-

-

-

-

خانم دكتر رضاييان

خانم دكتر رضاييان

كلينيك تغذيه

-

-

آقاي توكلي

-

آقاي توكلي

آقاي توكلي

كلينيك فيزيوتراپي

خانم عجم

خانم عجم

خانم عجم

خانم عجم

خانم عجم

خانم عجم

كلينيك ديابت

خانم خادم زاده

-

-

-

-

-

كلينيك گفتار درماني

-

-

خانم درويشي

-

-

-

كلينيك كاردرماني

آقاي شمس الديني

-

آقاي شمس الديني

-

آقاي شمس الديني

-

 
 *برنامه عصر درمانگاه تخصصي بيمارستان حضرت وليعصر (عج) بافق*
 

تخصص

شنبه

يكشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

متخصص داخلي

خانم دكتر حسيني

خانم دكتر حسيني

خانم دكتر ابوترابي

خانم دكتر ابوترابي

خانم دكتر ابوترابي

خانم دكتر ابوترابي

متخصص اطفال

خانم دكتر صوابيه

خانم دكتر صوابيه

خانم دكتر صوابيه

خانم دكتر صوابيه

 

 

متخصص زنان

خانم دكتر بصيرت

خانم دكتر عمادي

خانم دكتر بصيرت

خانم دكتر عمادي

خانم دكتر عمادي/بصيرت

خانم دكتر عمادي/بصيرت

متخصص قلب

خانم دكتر خالقي

خانم دكتر خالقي

خانم دكتر خالقي

خانم دكتر خالقي

خانم دكتر خالقي

خانم دكتر خالقي

متخصص چشم

آقاي دكتر نقيبي

آقاي دكتر نقيبي

آقاي دكتر نقيبي

آقاي دكتر نقيبي

آقاي دكتر نقيبي

آقاي دكتر نقيبي

متخصص گوش و حلق

 

 

 

 

 

آقاي دكتر ماندگاري

متخصص عفوني

 

 

 

 

آقاي دكتر هاشمي

آقاي دكتر هاشمي

متخصص مغز و اعصاب

 

 

 

 

خانم دكتر رضاييان

خانم دكتر رضاييان

كلينيك گفتار درماني

خانم درويشي

خانم درويشي

خانم درويشي

خانم درويشي

 

 

كلينيك تغذيه

 

 

 

آقاي توكلي

 

 

كلينيك كاردرماني

 

آقاي شمس الديني

 

آقاي شمس الديني

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/05
تعداد بازدید:
167
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal