دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اورژانس

مسئول بخش

سركارخانم دانشي
 

شماره داخلي 

 208 - 308
 
اقدامات بخش

الف) اقدامات تشخيص و درمان كليه بيماران ضربه سر (تصادفي، سقوط، نزاع

ب) اقدامات تشخيص و درمان كليه بيماران كه دچار تروما به شكم قفسه سينه شده اند و وجود پزشك مقيم جراح در اورژانس

ج) اقدامات تشخيص و درمان بيماران كه دچار تروما به اندام شده اند و نياز به اقدامات درمان ارتوپدي دارد با وجود راديولوژي در اورژانس و آتل گيري در بخش اورژانس

ب) اقدامات درماني جهت انواع بيماريها و بستري در ساير بخش هاي بستري و ويژه و در صورت نبود تخت اعزام به ساير مراكز با هماهنگي ستاد اورژانسها

شرح وظايف پرستار بخش اورژانس
1. ارزيابي سريع اوليه از نظر شرايط تهديدكننده حيات در مددجويان با وضعيت بحراني با آسيب ديده
2. ارزيابي سيستماتيك وسريع(ثانويه)بيماران از سر تا پا براي شناسايي كليه آسيبهاي احتمالي
3. ثبت موارد ارزيابي شده با توجه به مشكل اساسي بيمار
4. برآوردن نيازهاي فوري مددجو
5. قرزار دادن بيمار در يكي از رده هاي طبقه بندي فوريتي و اعلام كد در صورت نياز
6. بررسي مجدد و متناوب بيماران
7. تكميل فرم بررسي ترياژ
8. برقراري ارتباط مناسي و موثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطلاع وضعيت مددجويان به آنها
9. اطلاع به پزشك جهت ويزيت مددجو
10. راهنمايي وانتقال بيماران به اورژانس در صورت نياز به بستري

1. اطمينان از عملكرد صحيح وسايل و تجهيزات اتاق
CPR
2. اطمينان از كفايت داروها و سرم هاي اتاق
CPR
3. تحيل سربع و بدو ن و قفه بيمار بحراني و بدحال
4. بررسي راه هوائي بيمار و اطمينان از برقراري راه هوائي مناسب
5. بررسي نبض محيطي
6. بررسي سطح هوشياري بيمار
7. انجام اقدامات مقدماتي احياء
8. انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل:برقراري راه هوائي مناسب,لوله گذاري در صورت عدم حضور پزشك,
D.C, شوك و...
9. گرفتن نمونه خون شرياني
10. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
11. مانيتورينگ تخصصي بيمار و انجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12. اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي(بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)
13. ساكشن كردن مددجو(دهاني,بيني حلقي,اندوتراكئال و تراكئوستومي)
14. ست كردن واتصال بيمار به دستگاه تهويه مكانيكي
15. فلبو تومي درماني با تجويز پزشك
16. گرفتن
EKG12, 15 و18 ليد
17. اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلكومتر
18. برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي,داخلي و وريد ساب كلاوين و...
19. ثبت گزارش و عملكرد تيم احياء

1. تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستارCPR
2. برقراري ارتباط مناسب و موثر با بيمار و همراهان وي
3. كنترل وضعيت تنفس,قلب و عروق و هوشياري و ... بيمار
4. ثبت موارد غير عادي نظير نابينائي يا كم كم بينائي از يك چشم يا هردم چشم-ناشنوائي-اختلال اخلاقي و... در پرونده بيمار
5. كنترل موارد حساسيت هاي دارويي يا صرف دارو هاي خاص و ثبت در پرونده
6. كنترل وثبت بيماري گذشته
7. كنترل وثبت موارد مربوط به آزار واذيت كودكان-زنان-سالمندان و معلولين ذهني و گزارش به مقام مسئول در بيمارستان
8. كنترل عملكرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
9. هماهنگي با واحد هاي مختلف جهت انجام اقدامات كلينيكي و پاراكلينيكي
10. گرفتن نمونه خون شرياني
11. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12. مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
13. اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي(بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)
14. بكارگيري دستگاه تهويه مكانيكي
15. ساكشن كردن مددجو(دهاني,بيني حلقي,اندوتراكئال و تراكئوستومي)
16. فلبو تومي درماني با تجويز پزشك
17. گرفتن
EKG12, 15 و18 ليد
18. اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلكومتر
19. برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي
20. اندازه گيري
CVP
21. بكارگيري نبولايزر
22. انجام
CPRپيشرفته(بكارگير ي دستگاه فيبريلاتور-لوله گذاري و ...)
23. گذاشتن پيس ميكر موقت خارجي
24. اندازه گيري فشارخون شرياني به روش تهاجمي
25. كنترل و مراقبت از
EVD (كاتتر داخلي بطن مغز)
26. اندازه گيري فشار داخل مغزي
27. گذاشتن
NGTو OGT
28. گارواژ ولاواژ معده
29. بكارگيري دستگاه همودياليز و انجام همودياليز در موارد اورژانس
30. انجام دياليز صفاقي در صورت نياز
31. اجراي پروتكل انفوزيون ترمبوليتك(استرپتوكيناز
TPA, و...),مخدرو سداتيوبا تجويزپزشك
32.اجراي پروتكل بحران در بخش اورژانس

1. لاواژ معده
2. دادن داروهاي آنتي دوت برطبق دستور پزشك
3. درمان تشنج بيمار برحسب دستور پزشك
4. اندازه گيري گازهاي خون شرياني و
ph
5. دادن شاركول فعال يا مسهل
6. بررسي بيماري هاي همراه
7. سم زدايي فوري بر حسب نوع مسموميت (استنشاقي,پوستي,خوراكي و غيره)
8. كنترل اختلالات دماي بدن(هيپوترمي, هيپرترمي)

 
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/05
تعداد بازدید:
101
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal