دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
رياست

رياست

دكتر مسعود دانشي                                                                                                                                                                                           

 شماره داخلي

212
 
پست الكترونيك
 
 
شرح وظايف
 • پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد.
 • بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود. (رضايت مشتري گرا)
 • جلب همكاريهاي برون سازمان
 • پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق
 • مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
 • نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيأت امناء
 • هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري ، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
 • ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
 • اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
 • پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
 • مسئوليت و نظارت بر امورمالي و اداري بيمارستان
 • انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 • نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
 • نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 • نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
 • كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
 • انتصاب و عزل كاركنان
 • شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/23
تعداد بازدید:
160
info@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal