دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
دكتري

استاد راهنما

دانشجو

عنوان پایان نامه

ردیف

دکتر احرام پوش

لیدا رفعتی

سنتز وتهیه نانو کامپوزیت پلیمره عامل دار شده وبررسی کارایی آن در کاهش باقیمانده داروهای مسکن غیر استروئیدی از محیطهای آبی

1

دکتر احرام پوش

زهره خردپیشه

بررسی رابطه بین بیماریهای تیروئیدی با غلظت فلوراید در آب آشامیدنی : (یک مطالعه اکولوژیک)

2

دکتر احرام پوش

ضیاء الدین بنیادی

بررسی کارایی مخمرساز ساکارومایسین سرویسیه در حذف بیولوژیکی آفت کش دیازینون از محلول آبی

3

دکتر قانعیان

علی نیکونهاد

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فیلتر بیولوژیکی هوازی اصلاح شده و فیلتراسیون غشایی در تصفیه پیشرفته پساب سیستم هوادهی گسترده باچرخه متناوب

4

دکتر احرام پوش

عبدالمجید قلیزاده

بررسی کارایی سلول نمک زدایی میکروبی ارتقا یافته در حذف شوری و فلزات سنگین از فاضلاب با تولید همزمان بیوالکتریسیته

5

دکتر احرام پوش

زهرا درخشان

بررسی کارایی سیستم تلفیقی HIFAS فتوبیور آکتور جلبکی در حذف همزمان آترازین، ازت و فسفر از محیط های آبی

6

دکتر قانعیان

محمود تقوی

تجزیه فوتوشیمیایی آنیلین در حضور نانو کامپوزیت های ترکیبی از محیط های آبی و ارزیابی سمیت پساب حاصله

7

دکتر مختاری

امیر محمدی

پایش و پالایش زیستی فلزات سنگین و ذرات نمک منتشر شده از دریاچه ارومیه با استفاده از درختان منطقه

8

دکتر مختاری

علی عبداله نژاد

بررسی کارایی سیستم تلفیقی فتوراکتور-بیوفیلتر در حذف آلاینده ان-هگزان از هوای آلوده

9

دکتر قانعیان

علی طولابی

بررسی کارایی و شناسایی محصولات جانبی فرآیند فتوشیمیاییF /Si Ti در حذف سموم دیازینون، استامی پراید و کلرپیریفوس از محلول های آبی

10

دکتر احرامپوش

سید مجتبی ممتاز

ررسی خطر مواجهه با آلودگی هوای ناشی از ترافیک (TRAP)برروی پیری بیولوژیک در زنان پری دیابتی و سالم شهر یزد:مطالعه طولی

11

دکتر احرامپوش

محمد میری

بررسی ارتباط بین ذرات معلق P و طول تلومر در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سبزوار

12

دکتر احرامپوش

هادی اسلامی

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی با استفاده از اکسیدکننده ترکیبی دو فلزی آهن-منگنز توام با انعقاد و لخته سازی اصلاح شده در حذف آرسنیک از آبهای زیرزمینی

13

دکتر مختاری

رویا پیروی

شبیه سازی انتشار آلودگی شیمیایی در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از مدل EPANET و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

14

دکتر احرامپوش

رضا علی فلاح زاده

کاربرد فرآیند ترکیبی فوتواکسیداسیون و الکترولیز اصلاح شده در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از فاضلاب صنایع داروسازی

15

دکتر احرامپوش

رسول خسروی

بررسی کارایی فرایند تلفیقی احیاء فتوکاتالیستی وجذب سطحی با بهره گیری از نانو ذرات اکسید روی وآهن سنتز شده با استفاده از عصاره آویشن در حذف کروم از آبهای زیرزمینی آلوده

16

دکتر احرامپوش

محسن انصاری

بررسی کارایی پلاسمای غیرحرارتی اتمسفری تلفیقی با کامپوزیت روی/آهن اکسید در تخریب آموکسی سیلین و سیپروفلوکساسین در محیط های آبی و ارزیابی سمیت زیست پساب خروجی

17

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/15
تعداد بازدید:
431
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal