دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارشناسي ارشد

پایان نامه های خاتمه یافته گروه مهندسی بهداشت محیط

استاد راهنما

دانشجو

عنوان پایان نامه

ردیف

دکتر احرام پوش

بایرام هاشم زاده

بررسی کارائی فیلترهای با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاءکیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی

1

دکتر احرام پوش

سمیه رحیمی

بررسی کارایی فرآیند فتو کاتالیستی دی اکسید تیتانیوم و اشعه ماوراءبنفش (Tio2/uv-c)در حذف رنگ راکتیو قرمز 198از فاضلاب سنتتیک نساجی

2

دکتر احرام پوش

ابراهیم شاهسونی

مدلسازی تغییرات ازت و فسفر در برکه اختیاری تصفیه خانه فاضلاب یزد

3

دکتر احرام پوش

سیدمجتبی ممتاز

تعیین کارایی فرآیند اکسیداسیون کاتالیتیکی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم توام باران در حذف رنگ راکتیو قرمز 198از فاضلاب سنتتیک نساجی

4

دکتر احرام پوش

مجتبی داوودی

بررسی راندمان حذف کادمیوم از نمونه شبه واقعی زهاب اسیدی معدن با روش شناور سازی یونی

5

دکتر احرام پوش

محدثه ابوییان جهرمی

بررسی کارایی نانو ذرات آهن اکسید در حذف نیکل از آب خنک کننده مصنوعی نیروگاه اتمی

6

دکتر احرام پوش

داوود حسین شاهی

بررسی کارایی گونه های گیاهی نخل مرداب و نی در وتلند مصنوعی جهت تصفیه فاضلاب شهر یزد

7

دکتر احرام پوش

حسین مسعودی

بررسی کارایی جاذب ساقه جو در حذف کادمیوم از محلول های آبی به روش پیوسته

8

دکتر احرام پوش

محسن امراللهی

بررسی کارایی نانو ذرات آلومینای اصلاح شده با ایگاند شیف باز (schiffbase)در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی

9

دکتر قانعیان

قربان سلیمانی خمارتاش

بررسی کارایی نانولوله های کربنی فعال تک جداره و چند جداره در حذف یون کروم 6ظرفیتی از محلول های آبی

10

دکتر قانعیان

مهدی صفدری

بررسی کارایی خاکستر هسته خرما و هسته زیتون در حذف نیترات از محلول های آبی

11

دکتر احرام پوش

سلمان زارعی

بررسی کارایی نانو ذرات روی اکسید در حذف کادمیوم از محلول های آبی با قدرت یونی بالا

12

دکتر قانعیان

طاهره جاسمی زاده

بررسی کارایی پرتوهای پر انرژی الکترونی به صورت مجزا و درحضور عوامل مداخله جهت حذف هیومیک اسید از محلولهای آبی

13

دکتر مختاری

فاطمه سهل آبادی

مقایسه کارایی پودر ساقه درخت عناب زرشک و کربن فعال در حذف coD ناشی از گازوئیل و نفت سفید از آب

14

دکتر قانعیان

محبوبه دهواری

بررسی کارایی فرایندهای اکسیداسیون کاتالیتیکی در حضور پرتوهای پر انرژی الکترونی جهت حذف هیومیک اسید از محلول های آبی

15

دکتر قانعیان

بهزاد جمشیدی

بررسی کارایی خاکستر میوه زیتون تلخ در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب صنعت نساجی

16

دکتر قانعیان

محبوبه موتاب بفروئی

بررسی وضعیت بهداشتی کارگاههای تولید ارده وحلوا ارده و کیفیت شیمیایی و میکروبی این محصولات در شهرستان اردکان

17

دکتر احرام پوش

سیف ا... زارعی

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دستگاههای برش دهنده کالباس و کالباسهای عرضه شده در فروشگاههای شهر یزد 91

18

دکتر احرام پوش

محمدرضا میرشکاری

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد متصدیان کشت گلخانه ای شهرستان یزد در رابطه با مخاطرات بهداشتی کاربرد سموم در سال 1391

19

دکتر احرام پوش

سارا جمشیدی

ارزیابی کیفیت هوای داخل کلاس و محیط آزاد مدارس و ارتباط آن با علائم تنفسی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد

20

دکتر قانعیان

پوران مروتی

بررسی کارایی اکسیداسیون فتوشیمیایی هیومیک اسید با فتو کاتالیزورAg/zno در حضور نور خورشید،uvA وuvc از محلولهای آبی

21

دکتر مختاری

علیرضا شهریاری

کارایی روش توام انعقاد شیمیایی و پروکسون در تصفیه فاضلاب کارخانجات لوازم خانگی

22

دکتر احرام پوش

بهروز کریمی

مقایسه راندمان دو روش اکسیداسیون مرطوب با هوا و اکسیداسیون مرطوب با پراکسید هیدروژن در تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست

23

دکتر احرام پوش

سجاد رحیمی بیستونی

بررسی کارایی راکتورهای لوله ای و ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از نمونه فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستیUV2TiO

24

دکتر مختاری

حسین کریمی

بررسی تعداد کلیفرم های مدفوعی، سالمونلا و تخم کرم در ورمی کمپوست های تولیدی با زایدات مختلف

25

دکتر مختاری

ماهرخ جلیلی

بررسی و مقایسه پارامترهای کیفی کمپوست تولیدی در فرآیند کمپوستینگ راکتوری زائدات پسته با تیمارهای کود حیوانی و لجن فاضلابـ

26

دکتر مختاری

شبنم امانعلی خانی

بررسی و مقایسه کارایی کمک منعقدکننده پلی آکریل آمید اصلاح شده با نانوذرات آهن و آلومینیوم اکسید در آبگیری لجن تولیدی از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری

27

دکتر احرام پوش

بهار افتخار

بررسی کارایی سیلیکای سنتز شده مزوپروس در حذف بیزاکودیل از محلول های آبی

28

دکتر سلمانی

زهرا رئیسی

بررسی کارایی نانوکامپوزیت کربن- تنگستن در حذف داروهای سالیسیلیاتی از محلول های آبی

29

دکتر قانعیان

محمد جواد رضایی

بررسی وضعیت و رفتارهای مصرف آب و موانع صرفه جویی آن در خانوارهای شهر اردکان

30

دکتر قانعیان

حکیمه سلسله وزیری

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تولید پاکتر در صنعت نساجی یزدباف با بهره گیری از تکنیک QSPM

31

دکتر ابراهیمی

طاهره زارعی

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی انعقاد و لخته سازی توأم با جذب سطحی در تصفیه فاضلاب فرآیند صنعت کاشی

32

دکتر مختاری

بهاره دهدشتی

بررسی کارایی نانوکامپوزیت Magnetic-MWCMT در حذف داروی ایندرال از محیط آبی

33

دکتر احرام پوش

طیبه اسفندیاری

کاربرد جاذب نانوکامپوزیت کربن- سرامیکی در حذف رنگ زرد بازی 28 از فاضلاب سنتتیک

34

دکتر ابراهیمی

فاطمه بابایی

برسی کارایی سیستم تلفیقی فیلتر شنی چند لایه با فیلترهای غشایی MF/UF در تصفیه آب خاکستری دست ساز

35

دکتر ابراهیمی

محسن ترزنان

بررسی کمیت و میزان سمیت فلزات سنگین باطله های معدنی در بخش های استخراج و فرآوری سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

36

دکتر احرام پوش

هاجر صالحی

بررسی فرآیند فتواکسیداسیون توام با پرسولفات و جذب کربن فعال در حذف آرسینک از محیط های آبی

37

دکتر قانعیان

سمانه خادمی

مالیات سبز (مالیات زیست محیطی) برای صنایع بر مبنای تئوری بازی ها

38

دکتر قانعیان

ابراهیم غلامی

تبیین مدل تعامل بین بازرسان بهداشت محیط ومتصدیان مراکز تهیه،توزیع وعرضه مواد غذایی برمبنای تئوری بازی در استان یزد

39

دکتر مختاری

مینا یوسفی

مقایسه کارایی دی اکسیدکلر وپراستیک اسید در حذف باکتری های سودوموناس واستافیلوکوکوس اورئوس دربخش NICUبیمارستان شهید صدوقی یزد

40

دکتر احرامپوش

زینب عباس زاده

مقایسه وضعیت سلامت روان وغلظت گاز رادون درهوای منازل مسکونی افراد مبتلا به بیماری ام اس وافراد غیرمبتلا در شهر یزد

41

دکتر ابراهیمی

منیره فلاح

بررسی غلظت گاز رادون درهوای منازل مسکونی افراد مبتلا به بیماری ام اس وبرهمکنش آن با دریافت گروه های غذایی درشهریزد

42

دکتر مختاری

آسیه نورالهی

بررسی میزان تجزیه زیستی پلی اتیلن با وزن مولکولی پایین و بالا توسط میکرو ارگانیسم های بومی خاک محل دفن پسماند شهر یزد

43

دکتر دالوند

مهتاب پورمازار

بررسی کارایی نانو ذرات اکسید آهن عامل دار شده با آمین ها جهت حذف هیومیک اسید از محیط آبی

44

دکتر ابراهیمی

محمد رضوانی

بررسی آلاینده های موجود در هوای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی شهرستان اصفهان

45

دکتر مختاری

اکرم منتظری

شناسایی و شمارش باکتری ها و قارچ های موجود در هوای داخل بخش های بیمارستان و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها(مطالعه موردی: بیمارستان شهدای محراب)ش

46

دکتر مختاری

مسلم آخوندی

ررسی ارتباط مواجهه با آفت کش ها وعملکردهای شناختی در کارگران گلخانه ها و ساکنین مجاور گلخانه های روستای احمدآباد یزد در سال 1397

47

دکتر احرام پوش

زینب شرفی

بررسی ارتباط مواجهه با آفت کشها با شانس ابتلا به بیماری دیابت در مردم شاهدیه یزد

48

دکتر قانعیان

صالحه فاطمی

بررسی کارایی فرآیند فوتو شبه فنتون هتروژن با استفاده از نانو کامپوزیت fe3o4/tio2درحذف مترونیدازول از محلول های آبی

49

دکتر ابراهیمی

مریم انتظاری

بررسی ارتباط غلظت گاز رادون منازل مسکونی افراد مبتلا به MSبا نتایج آزمایشات پاراکلنیکی در شهر یزد

50

دکتر ابراهیمی

محمد رضوانی

بررسی آلاینده های موجود در هوای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی شهرستان اصفهان

51

دکتر احرامپوش

ندا پیرمرادی

بهینه سازی تولید سوخت سبز(بیودیزل) از لجن تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه طیور (مطالعه موردی : کشتارگاه مرغ شاهد یزد)

52

دکتر احرامپوش

بی بی فاطمه خامسی

ردیابی و بررسی فنوتایپی و ژنوتایپی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در استخرها و جکوزی های شهر یزد

53

دکتر ابراهیمی

ابوالفضل عباسی

بررسی میزان آگاهی و توانمندی کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان طبس در زمینه اقدامات بهداشت محیط در بلایا با تاکید بر زلزله و سیل

54

دکتر تیموری

الهام مهدویان

بررسی ارتباط بین زندگی در مجاورت گلخانه ها و عملکرد شناختی دانش آموزان ساکن در روستاهای شهرستان اشکذر

55

دکتر دالوند

مهرناز حسین زهی

بررسی کارایی کربن فعال مغناطیسی اصلاح شده تولیدی از خاک اره جهت حذف هیومیک اسید از محلول ‌های آبی

56

دکتر سلمانی

سحر گارزگر

پیش‌بینی غلظت مؤثر (EC50) سورفکتانت ها بر دافنیا مگنا در محیط‌های آبی بر اساس توصیف‌کننده‌های مولکولی

57

دکتر قانعیان

آرزو رضایی

بررسی کارایی فرآیند الکتروکوآگولاسیون تشدید یافته با پرسولفات در حذف تریکلوزان از محلول‌های آبی

58

دکتر قانعیان

فاطمه حسن زاده

بررسی موانع و تسهیل کننده های پذیرش عمومی استفاده مجدد از آب در شهر یزد در سال 1399

59

دکتر دالوند

مهران یزدان دوست

بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی تشدید یافته با استفاده ازعصاره دانه مورینگا اولیفرا جهت حذف رنگزای مستقیم از محلول های آبی

60پایان نامه های خاتمه یافته گروه مهندسی بهداشت محیط-مدیریت پسماند


استاد راهنما

دانشجو

عنوان پایان نامه

ردیف

دکتر مختاری

غلامرضا زادمهر

بررسی کمی و کیفی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی(e-waste) و ارزیابی اقتصادی جمع آوری و بازیافت آنها با استفاده از مدل هزینه - منفعت (CBA)(مطالعه موردی در شهر دزفول)

1

دکتر مختاری

فرشته مولوی

بررسی کارایی فرآیند ورمی کمپوست در کاهش آنتی بیوتیک کوتریموکسازول موجود در کود گاوی

2

دکتر ابراهیمی

معصومه جواهری

بررسی کارایی گونه های باکتریایی موجود در کمپوست تثبیت شده در حذف بیولوژیکی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک آلوده به شیرابه پسماند شهری

3

دکتر ابراهیمی

امید عباسی

پیش بینی روند تولید و برآورد آتی هزینه های سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهر یزد با استفاده از نرم افزار WAGS

4

دکتر ابراهیمی

سید حسن حسینی

بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماندهای شهری از مبدا و موانع انجام آن از دیدگاه آنان(مطالعه موردی:شهر بابل)

5

دکتر ابراهیمی

حبیبه جعفری نیا پاریزی

بررسی و مقایسه کیفی محصول نهایی کمپوست ترکیبی لجن فاضلاب شهری با تیمارهای ضایعات فرآوری پسته و پوشال خرما (مطالعه موردی شهر رفسنجان)

6

دکتر ابراهیمی

وحیده دامنی

بهینه‌سازی مسیرهای جمع‌آوری پسماند شهری منطقه1 شهر یزد با استفاده از داده‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تاثیر آن برکاهش میزان تولید آلاینده‌های گازی و مصرف سوخت

7

دکتر مختاری

معصومه باقری

بررسی قابلیت بازیافت پسماندهای پلاستیکی تولید شده در بیمارستان های دولتی شهر یزد در سال 99-98

8


استاد راهنما

دانشجو

عنوان پایان نامه

ردیف

دکتر محمد تقی قانعیان

مرجان شفابخش

بررسی مواجهه شغلی مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد با عوامل اکولوژیک مرتبط با کیفیت سیمن سال 1395

1

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکتر سید سعید مظلومی

قاسمعلی نصیری

بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر

طی سال­های 1390 تا 1394

2

دکتر سید سعید مظلومی

محمود امانی

بررسی عوامل اکولوژیک مرتبط با بیماری سالک در شهرستان فریمان طی سال های

90 تا 94

3

دکتر سید سعید مظلومی

مهدی رستم پور

بررسی میزان ارتباط عوامل اکولوژیک اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان عجب شیر

4

دکتر محمدتقی قانعیان

وحید خاتمی فر

بررسی اکو اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در استان فارس در طی سال­های 1394- 1388

5

دکتر حسینعلی صادقیان

علیرضا نعیمی شیرمرد

بررسی میزان انطباق مدارس منطقه سه تهران با شاخص­های اکولوژیک مدارس پایدار

6

دکتر محمد حسن احرامپوش

راضیه لشکری

بررسی عوامل اکو اپیدمیولوژیک پدیکولوزیس در نوجوانان گروه سنی 11-7 سال شهر بیرجند

7

دکتر سید سعید مظلومی

محمدمهدی شاهواروقی

بررسی ارتباط سلامت عمومی شهروندان شهرک های شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری

8

دکتر سید سعید مظلومی

زهرا نظری

بررسی عواملاکولوژیک مستعد کننده سرطان پوست در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تومور بیمارستان پوست و مو رازی در سال 91-95

9

دکتر محمدتقی قانعیان

اعظم ترفیعی

بررسی عوامل اکولوژیکی مرتبط باحوادث ترافیکی جاده ای نجر به جرح یا فوت در شهر یزد

10

دکتر آزاده نجار زاده

آمنه مرزبان

تحلیل وضعیت اکولوژیک محیط محلات شهر یزد و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی، چاقی و اضافه وزن

11

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/18
تعداد بازدید:
482
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal