دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نكات مهم در تصويب و دفاع پايان نامه

مواردي كه بايد در هنگام تصويب موضوع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رعايت شود.

1- انتخاب و ثبت موضوع پايان نامه در ترم دوم تحصيلي

* بر اساس ماده 20 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برساند.

* توجه به رعايت انتخاب موضوع در استان يزد

2- تكميل فرم تقاضاي دانشجو براي ثبت موضوع و موافقت استاد راهنما

3- تكميل فرم طرح موضوع در گروه

4- انتخاب يك يا دو نفر صاحبنظر مرتبط با موضع پيشنهادي

5- تصويب موضو ع در شوراي پژوهشي دانشكده

* رعايت دستور العمل نحوه تهيه پاور پوينت مشاهده دستورالعمل

6- تكميل فرم انجام اصلاحات پس از ارائه موضوع

* تاييديه كميته اخلاق در موارد مرتبط و مورد نياز

7- ضميمه نمودن پرسشنامه به پروپوزال درصورت وجود

8- تحويل پروپوزال اصلاح شده حداكثر 2 هفته پس از تصويب موضوع به تحصيلات


مواردي كه بايد در هنگام دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رعايت شود.

1- چاپ حداقل يك مقاله در مجله هاي علمي پژوهشي

2- تكميل فرم تقاضاي مدير گروه مبني بر آماده بودن پايان نامه براي دفاع

3- تكميل فرم تعهدنامه مربوط به فرمت بندي پايان نامه و تحويل به سرپرست تحصيلات دريافت فايل

4- انتخاب دو نفر صاحب نظر متناسب با موضوع پايان نامه

5- تعيين تاريخ دفاع نهايي و ارسال دعوت نامه ها

6- برگزاري جلسه دفاع نهايي

*رعايت اصول و قواعد نگارش و تنظيم پايان نامه دريافت فايل

*رعايت دستور العمل نحوه تهيه و ارائه پاور پوينت دريافت فايل

7- تكميل فرم انجام اصلاحات پس از دفاع نهايي

8- تحويل دادن پايان نامه حداكثر 2 هفته پس از دفاع نهايي

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/09
تعداد بازدید:
335
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal