دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آزمايشگاه شيمي محيط

نام دستگاه

رديف

نام دستگاه

رديف

نام دستگاه

رديف

بن ماري جوش

25

جار

3

شيكر

1

ترازوي ديجيتال

26

فليم فتومتر

14

مولتي متر

2

BOD متر مانومتري

27

بن ماري سرولوژي

15

كدورت سنج روميزي

3

BOD متر ديجيتال

28

پمپ خلاء

16

كدورت سنج پرتابل

4

اتوكلاو

29

آب مقطرگيري معمولي

17

DO مترعقربه اي

5

PH مترقلمي

30

آب مقطرگيري دوبارتقطير

18

آون

6

DO متر اكواليتيك

31

سانتريفوژ

19

PH متر روميزي

7

كلرسنج پلاروگراف

32

هيتر3خانه تخت

20

فتومتر DR2000

8

اسپكتروفتومتر معمولي

33

انكوباتوريخچال دار

21

DO متر ديجيتال

9

اسپكتروفتومتر مجهز به UV

34

انكوباتور ديجيتال

22

هيتر6 خانه گود

10

فليم فتومتر (پنج عنصره)

35

كوره الكتريكي

23

مجموعه دستگاه

پرتابل براي تعيين پارامترهاي

pH, Temp, TDS, SalinIty, Ec, Do و.

11

دستگاه آب خالص ساز

36

هيترمگنت

24

اسپكتروفتومتر

12

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/09
تعداد بازدید:
460
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal