دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه راهبردي

رسالت:

تربيت دانش آموختگاني با كيفيت علمي و عملي بالا جهت اجراي طرحهاي پژوهشي علمي و كاربردي مورد نياز كشور كه بتوانند در جهت تأمين بهداشت محيط جامعه و توسعه پايدار در سطح جامعه اقدام نمايند.

دورنما:

فارغ التحصيلان بهداشت محيط با گذراندن واحدهاي برنامه درسي خواهند توانست در زمينه‌هاي بررسي، شناسايي، طبقه‌بندي، اولويت بندي عوامل مخاطره ساز محيط زيست اقدام نموده و راهكارهاي كنترلي در جهت ايجاد محيطي سالم پيشنهاد نمايند. اين فعاليتها منجر به كاهش بيماريهاي ناشي از محيط و نتيجه افزايش اميد به زندگي در جامعه خواهد شد.  

ارزش ها:

سلامتي موهبتي است الهي كه به تمام موجودات روي كره اي زمين عرضه گرديده است و هيچ انساني حق ندارد بر اساس باورهاي خود آنرا از ديگران سلب نمايد. سلامتي متاثر از عواملي نظير آب و هوا، خاك، گياه، حيوانات و نظاير آن مي باشد كه در بهداشت محيط مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد و عواملي كه مي تواند سبب بهم خوردن تعادل محيطي شود شناسايي و روابط مطلوب و غير مطلوب آنها را بررسي مي نمايد. بنابراين بهداشت محيط در جهت عدالت اجتماعي و برابري انسان ها در قبال بهره گيري از مواهب طبيعي و خدادادي، توجه به حيات رو به رشد انسان ها، توجه به محيط به عنوان يك وظيفه ملي و امانت الهي و پيشگيري از فعاليت هاي مغاير با توسعه پايدار تاكيد مي نمايد. بهداشت محيط بدون توجه به فرهنگ، نژاد، جنس و گروه اجتماعي انسان ها شرايط محيطي را به گونه اي فراهم مي سازد كه همه انسان ها، حيوانات و گياهان از زندگي مطلوبي بهره گيري نمايند و بدون بهره جويي هاي نادرست به زندگي مفيد خود ادامه دهند. براي رسيدن به اهداف اين برنامه از استراتژي هاي سخنراني، سمينار، پروژه، ارائه مقالات، كار در عرصه، PBL استفاده مي شود. 

اهداف:

تربيت افرادي است كه بتوانند در جهت شناسايي، بررسي، تهيه گزارش، نظارت، ارزيابي و كنترل مسائل و مشكلات بهداشت محيط و اجراي برخي از برنامه‌ها و طرح‌ها براساس دستورالعمل‌هاي موجود اقدام نمايند.  
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/25
تعداد بازدید:
497
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal