دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اورژانس اشكذر
كارشناس فوريتهاي پزشكي اورژانس اشكذر:                                      كارداني فوريتهاي  پزشكي اورژانس اشكذر:
                                                                                                                                                             
ابوالفضل برزگري                                                                                محمد رضا سليماني
 
ايميل:                                                                                               ايميل:    
r.soleymanizarch@gmail.com                                                             a.barzegari98@gmail.com                                                                                                                      
                                                                                                 كارداني فوريتهاي پزشكي اورژانس اشكذر:
كارشناس فوريتهاي پزشكي اورژانس اشكذر:
 
محمد حسين مزيدي                                                                             سيد حامد صالحي
 
ايميل:                                                                                                ايميل: 
                                                   
                                                                                                     hamedsalehi747@gmail.com
 alax.st1392@gmail.com
 
 تكسين فوريتهاي پزشكي اورژانس اشكذر:                                               كارشناس فوريتهاي پزشكي اورژانس اشكذر:
                                                                                                         
                                                                                                   محمد جعفري ندوشن
علي اكبر جعفرپور
                                                                          
ايميل:                                                                                         ايميل:
 
   a.jkharanagh@gmail.com
                                                                                                 mohamadjn7070@gmail.com
 
 كارداني فوريتهاي  پزشكي اورژانس اشكذر:
 
مجيد دهستاني
 
ايميل:
 
majid9031@chmail.ir
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/26
تعداد بازدید:
531
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه